Du er her:

Tekniske bestemmelser


Tekniske bestemmelserVed at klikke på linket nedenunder kan du downloade og læse de "Tekniske Bestemmelser" for fjervarmeforsyning fra TÅRNBYFORSYNING Varme A/S. De "Tekniske Bestemmelser" beskriver de tekniske forhold, som skal følges ved etablering af varmeinstallationer. Bestemmelserne er opdelt i fem hovedafsnit, som omfatter:

  1. Gyldighedsområde
  2. Tilslutningsbestemmelser
  3. Installationsbestemmelser
  4. Driftsbestemmelser
  5. Måling af varmeforbrug

                

Her kan du også se principdiagrammer over forskellige typer af anlæg. I skal dog være opmærksomme på, at projekt og diagram over varmeinstallationer skal på forhånd godkendes af TÅRNBYFORSYNING Varme inden etableringen. TÅRNBYFORSYNING Varme står for anlæggelse af hoved- og stikledningen, mens de, der ønsker fjernvarme står for etableringen af varmeinstallationerne i et varmecentral indenfor huset/ bygningen. Det hele foregår under tæt samarbejde mellem parterne og først efter at en "Aftale om levering af fjernvarme fra TÅRNBYFORSYNING Varme A/S" er underskrevet af begge parter. Du kan læse om proceduren for levering af fjernvarme under afsnittet "Tilslutningsbetingelser" til venstre.


Tekniske Bestemmelser for levering af varme fra TÅRNBYFORSYNING Varme A/S