Du er her:

Tilslutning af nye kunder


Tilslutning af nye kunderOvervejer I at få installeret fjernvarme, kan I rette henvendelse til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S for at afklare hvorvidt der er mulighed for tilslutning til fjernvarmenettet i jeres område. Fjernvarmenettet er desværre ikke fuld udbygget i kommunen og tilslutningen er derfor afhængig af ejendommens placering og kapacitetsforhold i ledningerne.

Ved tilslutning til fjernvarme skal ejendommens ejer betale tilslutningsbidrag, som består af en investeringsbidrag og en stikledningsbidrag. TÅRNBYFORSYNING Varme A/S anvender standardinvesteringsbidraget, som er udarbejdet af Dansk Fjernvarme og godkendt af Energitilsynet. Standardinvesteringsbidraget er dog mindsket for bl.a. etageboliger, ældreboliger og ungdomsboliger samt for erhvervsejendomme og institutioner.

Stikledningsbidraget skal hel eller delvis dække selskabets omkostninger til etablering af stikledningen fra ejendommens grundskel til varmecentralen og beregnes individuelt for hver enkel tilslutning.

For parcelhuse har selskabet fastlagt en pris på 1.000 kr. pr. meter ledning. Parcelhuse bliver kun tilsluttet ved anlæggelse af nye hovedledninger.

For store ejendomme bliver prisen beregnet individuel fordi prisen i høj grad afhænger af dimensionen af ledningen og det areal, hvor ledningen skal nedgraves.

 

Tilslutningspriser gældende fra 1. januar 2016

 

INVESTERINGSBIDRAG

Boligtype

Enhed

Pris uden moms

Pris med moms

Enfamiliehuse

Kr./hus

18.000

22.500

Kædehuse og rækkehuse

Kr./hus

12.000

15.000

 

Etageejendomme

Priser uden moms

Boligtype

Enhed

 

Pris for 0 til 50 boliger

Pris for 50 til 100 boliger

Pris efter 100 boliger

Etageboliger

kr. pr. bolig

9.000

4.500

2.250

Ældreboliger

kr. pr. bolig

7.200

3.600

1.800

Ungdomsboliger

kr. pr. bolig

3.600

1.800

900

 

 

 

 

 

 

 

Priser med moms

Boligtype

Enhed

 

Pris for 0 til 50 boliger

Pris for 50 til 100 boliger

Pris efter 100 boliger

Etageboliger

kr. pr. bolig

11.250

5.625

2.812

Ældreboliger

kr. pr. bolig

9.000

4.500

2.250

Ungdomsboliger

kr. pr. bolig

4.500

2.250

1.125

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs- og industriejendomme samt institutioner uanset anvendelse – pr. påbegyndt 800 m2 – 36.000 kr., dog maks. 120 kr./m2.

 

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S yder en rabat på investeringsbidraget afhængig af tilbagebetalingstiden for investeringen i hovedledningen for etablering af fjernvarmeforsyning til en pågældende kunde. Rabatten beregnes således:

  • Er tilbagebetalingstiden lige med eller under 5 år ydes der 50 % rabat.
  • Er tilbagebetalingstiden mellem 5 og 10 år ydes der 20 % rabat.
  • Er tilbagebetalingstiden over 10 år kan der ikke ydes rabat.


BYGGEMODNINGSBIDRAG

Ved udstykning af nye områder opkræves der byggemodningsbidrag. Størrelsen for byggemodningsbidraget er afhængig ag det konkrette forhold og udgør selskabets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Byggemodningsbidraget beregnes individuelt og i samarbejde med udstykkeren for hver enkelt udstykning.