Du er her:

2017


Fjernvarmetakster 2017Fjernvarme takster 2017

Variabelt bidrag

​Prisen for den variable del af fjernvarmeprisen stiger med 10 kr./GJ fra den 1. august 2017. Brev om prisstigningen er sendt til alle kunder. Grunden til stigningen er energikøbsprisstigningen hos CTR, som leverer varme til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S.

Det variable bidrag er prisen for dit aktuelle forbrug. Dvs. hvis du i løbet af året har brugt 50 GJ varmeenergi, skal du betale 50 GJ X 122,75 kr. = 6.137,5 kr. for det år. Herudover betaler du faste bidrag, som dækker forsyningens faste omkostninger. Disse faste bidrag er ændret i 2016 og er blevet forbrugsafhængig. Det står beskrevet nedenunder under "Målerbidrag" og "Effektbidrag". 

 

Variabelt bidrag

Energiforbrug uden moms med moms
Pris pr. 1.1.2017 98,20 kr./GJ 122,75 kr./GJ
Pris fra 1.8.2017 108,20 kr./GJ 135,25 kr./GJ

 

Fastbidrag

Det faste bidrag består af målerbidrag og effektbidrag. Som varslet tidligere er takststrukturen for fjernvarme ændret. Det er gjort for at gøre fjernvarmetakster mere konkurrencedygtige og fair fordelt mellem kunderne. Det er kun det faste bidrag, som er blevet ændret. Det variable bidrag er afhængig af forsyningens købspris for varme samt drifts- og vedligeholdelses omkostninger og investeringer.

 

Målerbidrag

Det tidligere abonnementsbidrag var fast og på 7085,98 kr./år (uden moms) for alle kunder uanset størrelsen. Det blev ændret i 2016, så det er afhængig af kundens størrelse og forbrug. Navnet for abonnementsbidraget ændres til målerbidrag da det fastsættes ud fra målerstørrelsen. Er du i tvivl omkring størrelsen af din måler, kan du se det på selve måleren eller ringe os på telefon: 32462030 og få det oplyst.

Målerbidrag 2017

Målerstørrelse Pris kr./år- uden moms med moms kr./år
DN 15 750 937,50
DN 20 og 25 1.800 2.250
DN 40 og 50 3.600 4.500
DN 65 5.500 6.875
DN 80 og 100 7.150 8.937,50
DN 150 10.000 12.500
Større end DN 150 15.000 18.750

 

Effektbidrag

Effektbidraget erstatter det tidligere arealbidrag. Der var fastsat nogle takster, som skulle ganges med arealstørrelsen. Det betød, at uanset hvor ny eller hvor gammel en bolig var og hvor godt isoleret den var, havde ingen indflydelse på denne faste betaling. Da der nu om dage er mange, som foretager energibesparende tiltag, synes forsyningen, at det faste takster skulle tilpasses, således at disse tiltag kunne have gavn for de kunder, som investerer penge for at udføre energiforbedringen. Det kunne gøres ved at indføre effektbidrag, som fastsættes efter 3 sidste års gennemsnitsforbrug. På den måde kommer kunderne til at betale fastbidraget afhængig deres forbrug. 

Effektforbruget er differentieret, så den falder ved større forbrug. Taksterne for 2016 er fastsat, som anført i tabellen nedenunder:

 

Effektbidrag 2017

Gennemsnitlig forbrug uden moms med moms
Op til 5.000 GJ 39,5 kr./GJ/år 49,37 kr./GJ/år
mellem 5.000 Gj og 20.000 GJ  29,5 kr./GJ/år 36,87 kr./GJ/år
Efter 20.000 GJ 23,5 kr./GJ/år 29,37 kr./GJ/år

 

Afkølingstarif
Ejendomme med en ekstra god afkøling belønnes for den gode afkøling. Ejendomme med en dårlig afkøling betaler afkølingstarif. Afkølingstariffen er som følger:

        • Afkøling < 39,0 ºC: 1,05 kr./ ºC/GJ
        • 39,0 ºC ≤ Afkøling ≤ 41,0 ºC: Ingen
        • Afkøling > 41,0 ºC: -1,05 kr./ ºC/GJ
Ovennævnte betyder, at ejendomme med en afkøling over 41,0 ºC belønnes, mens ejendomme med en afkøling mindre end 39,0 ºC betaler afkølingsafgift. Ejendomme, der afkøler mindst 39,0 ºC, men mindre end eller lig med 41,0 º får ingen belønning, men betaler heller ikke afkølingsafgift.
Belønningen gives kun for det antal grader, som afkølingen ligger over 41,0 ºC, mens afkølingsafgiften kun opkræves for det antal grader, som afkølingen ligger under 39,0 ºC.

Du kan læse mere om hvordan afkølingstariffen beregnes og hvorfor den er indført.

 

 

Gebyrer

Uden moms kr.

Med moms kr.

Gebyr for rykkerbreve

100

100

Flytteopgørelse

100

125

Genåbningsgebyr

600

750

Forgæves kørsel

300

375

 

   

 

 

Tilslutningsbidrag se under "Tilslutning af nye kunder"