Du er her:

2015


Fjernvarmetakster 2015TÅRNBYFORSYNING Varme A/S' bestyrelse vedtog taksterne for fjernvarmeforsyningen i 2015 ved deres møde af 19. november 2014.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2015 til og med den 31. december 2016.

Priserne angives med og uden moms

Variabelt bidrag

For energiforbruget   uden moms    med moms 

Pris pr. forbrugt GJ  

fra 1.1.2015 til 30.6.2015

  112,87 kr./GJ   141,09 kr./GJ

Pris pr. forbrugt GJ          

fra 1.7.2015 til 31.12.2015

  97,87 kr./GJ    122,33 kr./GJ

 

Abonnementsbidrag

Pr. tilsluttet central uden moms    med moms 
Pris pr. år 7085,98 kr./år   8857,47 kr./år

For de kunder, som bliver tilsluttet fjernvarme efter den 1. januar 2015 gælder differentieret abonnementsbidrag, som ken ses under "Tilslutning af nye kunder" 

Fastbidrag

pr. m2 uden moms    med moms 
For de første 25.000 m2 15,46 kr./m²/år   19,32 kr./m²/år
Derover 8,40 kr./m²/år   10,50 kr./m²/år

Antal m² = Summen af bygningsareal, areal af udnyttet tagetage og kælderareal for bygninger, der opvarmes med fjernvarme.
 

Afkølingstarif
Ejendomme med en ekstra god afkøling belønnes for den gode afkøling. Ejendomme med en dårlig afkøling betaler afkølingstarif. Afkølingstariffen er som følger:

        • Afkøling < 39,0 ºC: 1,05 kr./ ºC/GJ
        • 39,0 ºC ≤ Afkøling ≤ 41,0 ºC: Ingen
        • Afkøling > 41,0 ºC: -1,05 kr./ ºC/GJ
Ovennævnte betyder, at ejendomme med en afkøling over 41,0 ºC belønnes, mens ejendomme med en afkøling mindre end 39,0 ºC betaler afkølingsafgift. Ejendomme, der afkøler mindst 39,0 ºC, men mindre end eller lig med 41,0 º får ingen belønning, men betaler heller ikke afkølingsafgift.
Belønningen gives kun for det antal grader, som afkølingen ligger over 41,0 ºC, mens afkølingsafgiften kun opkræves for det antal grader, som afkølingen ligger under 39,0 ºC.
  

Tilslutningsbidrag se under "Tilslutning af nye kunder"

 

Gebyr for rykkerbrev

Rykkergebyr   100 kr./stk. (momsfrit)


Inkasso
Såfremt et skyldigt beløb skal opkræves via inkasso, bliver der pålagt gebyrer jf. bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling, med senere ændringer. Bekendtgørelsen kan læses på retsinformationshjemmeside via følgende link: Bekendtgørelse nr. 601 af 12/07/2002.

Det må endvidere påregnes, at der afbrydes for yderligere varmeforsyning indtil der er betalt det skyldige beløb.

Takster er vedtaget på TÅRNBYFORSYNINGs bestyrelsesmøde den 13. november 2013 og træder i kraft pr. 1. januar 2014
>>Til top<<