Du er her:

Takster


Takster for fjernvarme 2019Fjernvarme takster 2019

Taksterne er uændrede i forhold til 2018

 

Variabelt bidrag

Det variable bidrag er prisen for dit aktuelle forbrug. Dvs. hvis du i løbet af året har brugt 50 GJ varmeenergi, skal du betale 50 GJ X 90,13 kr. = 4.506,50 kr. for det år. Herudover betaler du faste bidrag, som dækker forsyningens faste omkostninger.

Variabelt bidrag

Energiforbrug uden moms med moms
Pris pr. 1.1.2019  72,11 kr./GJ  90,13 kr./GJ

 

Fastbidrag

Det faste bidrag består af målerbidrag og effektbidrag.

Målerbidrag

Der betales et målerbidrag der fastsættes ud fra målerstørrelsen. Er du i tvivl omkring størrelsen af din måler, kan du se det på selve måleren eller ringe os på telefon: 3246 2030 og få det oplyst.

Målerstørrelse Pris kr./år- uden moms med moms kr./år
DN 15 750 937,50
DN 20 og 25 1.800 2.250
DN 40 og 50 3.600 4.500
DN 65 5.500 6.875
DN 80 og 100 7.150 8.937,50
DN 150 10.000 12.500
Større end DN 150 15.000 18.750

 

Effektbidrag

Effektbidraget erstatter det tidligere arealbidrag. Der var fastsat nogle takster, som skulle ganges med arealstørrelsen. Det betød, at uanset hvor ny eller hvor gammel en bolig var og hvor godt isoleret den var, havde det ingen indflydelse på denne faste betaling. Da der nu om dage er mange, som foretager energibesparende tiltag, synes forsyningen, at det faste bidrag skulle tilpasses, således at disse tiltag kunne have gavn for de kunder, som investerer penge for at udføre energiforbedringer. Det kunne gøres ved at indføre effektbidrag, som fastsættes efter 3 sidste års gennemsnitsforbrug. På den måde kommer kunderne til at betale fastbidraget afhængig af deres forbrug. 

Effektforbruget er differentieret, så den falder ved større forbrug. 

 

Effektbidrag 2019

Gennemsnitlig forbrug uden moms med moms
Op til 5.000 GJ 77 kr./GJ/år 96,25 kr./GJ/år
mellem 5.000 Gj og 20.000 GJ 72 kr./GJ/år 90 kr./GJ/år
Efter 20.000 GJ 66 kr./GJ/år 82,50 kr./GJ/år

 

Afkølingstarif
Ejendomme med en ekstra god afkøling belønnes for den gode afkøling. Ejendomme med en dårlig afkøling betaler afkølingstarif. Afkølingstariffen er som følger:

        • Afkøling < 39,0 ºC: 1,05 kr./ ºC/GJ
        • 39,0 ºC ≤ Afkøling ≤ 41,0 ºC: Ingen
        • Afkøling > 41,0 ºC: -1,05 kr./ ºC/GJ


Ovennævnte betyder, at ejendomme med en afkøling over 41,0 ºC belønnes, mens ejendomme med en afkøling mindre end 39,0 ºC betaler afkølingsafgift. Ejendomme, der afkøler mindst 39,0 ºC, men mindre end eller lig med 41,0 º får ingen belønning, men betaler heller ikke afkølingsafgift.
Belønningen gives kun for det antal grader, som afkølingen ligger over 41,0 ºC, mens afkølingsafgiften kun opkræves for det antal grader, som afkølingen ligger under 39,0 ºC.

Du kan læse mere om hvordan afkølingstariffen beregnes og hvorfor den er indført.

 

Gebyrer

Uden moms kr.

Med moms kr.

Gebyr for rykkerbreve

102,00

127,50

Flytteopgørelse

102,00

127,50

Genåbningsgebyr

611,00

763,75

Forgæves kørsel

305,00

381,25

Betalingsaftale ved afdragsordninger

102,00 127,50

 

Tilslutningsbidrag se under "Tilslutning af nye kunder"