Du er her:

Sådan beregnes afkølingen


Sådan beregnes afkølingenFjernvarmen leveres til kunderne som en given mængde varmt vand. Den energi, der leveres til kunden er fastlagt ud fra den temperatur, vandet har når det løber ind til kunden og ud fra kunden. Sammen med vandmængden beregner vi kundens forbrug.

Des mere varme kunderne kan tage ud af vandet, des mindre vand skal vi sende rundt i systemet, og det giver energiudnyttelse.

For at motivere kunderne til at tage mest muligt varme ud af vandet, har vi en såkaldt afkølingsafgift. Afkøler man meget, belønnes man med en rabat, og afkøler man dårligt, straffes man med en ekstraregning.

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S køber det varme vand fra vores forsyningsselskab CTR, og er ligeledes underlagt en såkaldt afkølingsafgift.

 

  • Man belønnes med en afkølingsrabat på 1,05 kr./ ºC/GJ hvis afkølingen er større end 41,0 ºC
  • Man betaler en afkølingsafgift på 1,05 kr./ ºC/GJ hvis afkølingen er ringere end 39,0 ºC
  • I intervallet mellem 39  ºC og 41  ºC foretages der ingen justering af afregningen.

 

Herunder redegøres for hvordan afkølingen og hhv. afkølingsrabat og afkølingsafgift beregnes.

Afkølingen beregnes ved følgende formel.

  • «Energiforbrug» GJ/«Vandforbrug» m3 * 242 GJ/m3  = «Afkøling» °C

 

Beregning af hhv. afkølingsrabat og afkølingsafgift

Hvis din  «Afkøling» °C er mindre end 39 ºC beregnes din afkølingstarif således:

  • (39,0 °C - «Afkøling» °C)*«Energiforbrug» GJ*1,05 kr/ °C/GJ», ex. moms

Hvis din «Afkøling» °C er bedre end 41 ºC beregnes din afkølingsrabat således:

  • («Afkøling» °C - 41,0 °C)*«Energiforbrug» GJ*-1,05 kr/ °C/GJ», ex. moms