Du er her:

Fra spildevand til havvand


Fra spildevand til havvandPå rensningsanlægget renses spildevandet både for alt det faste materiale, som ledes ud i kloakkerne, men også for organisk stof og for næringsstofferne kvælstof og fosfor. Spildevandet ledes først igennem en grov rist og derefter gennem et sand- og fedtfang.
 
Der bliver også blæst ilt ind i vandet, som gør, at mikroorganismer spiser det organiske stof og omdanner det til stoffer, der ikke forurener vandmiljøet. Derefter tilsættes et kemikalie, der hjælper med at fjerne fosfor fra vandet.
Hvis vi ikke renser spildevandet, vil det skade dyre- og plantelivet i
havet. Det organiske stof bruger nemlig ilten i havet når, det nedbrydes, og kvælstof og fosfor øger væksten af alger.
 
Nu er spildevandet så rent, at det kan ledes ud i havet. Herfra kan vandet igen fordampe, blive til skyer, fortættes som regn og blive til nyt grundvand.