Du er her:

Fra råvand til drikkevand


Fra råvand til drikkevandRåvandet har et naturligt indhold af jern og mangan og nogle steder også af metan og svovlbrinte, som lugter grimt af rådne æg. Derfor ilter vi vandet på en iltningstrappe. Iltning af vandet fjerner metan og svovlbrinte og giver vandet en frisk duft og smag.

 

Når vandet er iltet, bliver det renset i store sandfiltre, der fjerner små partikler af jern og mangan.

Drikkevandet er nu klar til at blive sendt ud i vandhanerne. Det bliver ledt ud i en rentvandsbeholder og derfra pumpet op i et vandtårn.

Vandtårnet ligger højt over husene. Det betyder, at tyngdekraften sørger for, at der kommer tryk på vandet, så det kan nå ud til forbrugerne. Vandet løber i nedgravede vandledninger helt ud til det enkelte hus.