Du er her:

Vandmålere


VandmålereHvem ejer vandmåleren?
Det er TÅRNBYFORSYNING Vand der ejer vandmåleren. Målerbidraget, som du betaler hvert år, dækker bl.a. vandforsyningens udgifter til drift og vedligeholdelse af vandmåleren. Alle øvrige vandinstallationer i jord og bygninger på en ejendom ejes af grundejeren.

 

Kontrol af måler i drift

For at sikre en korrekt afregning skal målerne enten udskiftes hver 9. år eller indgå i et kontrolprogram. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr.  582 - Bekendtgørelse om anvendelse af måleteknisk kontrol af målere, der anvendes til måling af forbruget af varmt og koldt vand. 

 

I TÅRNBYFORSYNING bliver målerne opdelt i partier, hvor alle målere i et parti enten udskiftet hvert 9. år, eller der udtages et bestemt antal målere, der indsendes til afprøvning. Afhængigt af prøveresultatet bliver alle målerne i partiet enten udskiftet eller målerne får tilladelse til fortsat at være opsat i en periode på hhv. 4 eller 9 år. Reglerne fremgår af vejledning nr. 9464 - Vejledning om instrumentsejers egnkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug og omfattet af bekendtgørelse 582.

 

Udskiftning af vandmåler 
Du skal kontrollere, om de to haner/ventiler på begge sider af vandmåleren kan lukke for vandet. Hvis de ikke virker, skal din vvs-installatør udskite dem, inden forsyningen kan skifte måleren.

Du kan se billede og læse mere - her

 

Aarhus Vand har lavet en film - Gør klar til montørbesøg - som du kan se her:

http://aarhusvand.dk/privat/du-er-kunde/dit-forbrug/vandmaleren/udskiftning-vandmaaler/

 


Der er vand bag glasset på de gamle vandmålere. Er det en fejl?
Nej, det er ikke en fejl. TÅRNBYFORSYNING Vand benytter målere af typen vådløbere. På disse målere er der vand bag glasset. 

Er der kommatal på vandmåleren?
Nej, der er ikke kommatal på de gamle vandmålere, der er opsat i enfamilieshuse i Tårnby Kommune. Større vandmålere kan være udstyret med kommatal, men i så fald vil tallet efter kommaet være angivet med rødt, så det er let at se forskel. 

 

På de nye elektroniske vandmålere angiver de store tal forbruget i m3 - og de små tal forbruget i liter

 

Hvornår skal jeg aflæse vandmåleren?
Du skal aflæse vandmåleren, når TÅRNBYFORSYNING Vand anmoder herom, f.eks. i forbindelse med årsaflæsningen pr. 31.12. Aflæsningskort udsendes i december. Hvis du er tilmeldt e-boks, bliver aflæsningskortet sendt til din e-boks. TÅRNBYFORSYNING Vand anbefaler dog, at du aflæser vandmåleren mindst én gang om måneden og noterer aflæsningen ned, så du kan følge med i dit vandforbrug. 

 

Har du en af de nye elektroniske målere behøver du ikke længere selv aflæse vandmåleren og indsende målertallene til vandværet. Målerne sender selv forbrugstallene til en modtager i en bil, som kører rundt i hele kommunen, når vandforbruget skal afregnes, hvilket sker omkring årskiftet

Hvad sker der, hvis jeg ikke aflæser vandmåleren?
Hvis du ikke sørger for at årsaflæse en af de gamle vandmålere pr. 31.12. og indberette aflæsningen til TÅRNBYFORSYNING Vand når vi anmoder herom, vil dit forbrug blive fastsat skønsmæssigt. TÅRNBYFORSYNING Vand kan endvidere vælge at foretage en kontrolaflæsning af vandmåleren (en kontrolaflæsning er, når TÅRNBYFORSYNING Vand kommer ud og aflæser vandmåleren). For dette opkræves et gebyr.

Hvis du aldrig eller kun sjældent aflæser din vandmåler, risikerer du en dag at få en ubehagelig overraskelse, når du modtager din vandregning. Hvis du ikke har årsaflæst vandmåleren og indberettet aflæsningen til TÅRNBYFORSYNING Vand risikerer du en stor ekstraregning, hvis dit forbrug har været skønnet for lavt gennem et eller flere år. Jo hyppigere du aflæser vandmåleren, jo før vil du opdage et eventuelt vandspild fra et skjult rørbrud eller et toilet, der løber. Vandspild kan koste dyrt, og der er kun dig selv til at betale. 

Kan jeg få TÅRNBYFORSYNING Vand til at aflæse vandmåleren? 
Hvis du på grund af et handicap eller alderssvækkelse ikke selv er i stand til at årsaflæse vandmåleren på din ejendom, kan du lave en aftale med TÅRNBYFORSYNING Vand om, at de kommer og aflæser vandmåleren for dig. Denne service er gratis. Alternativt kan du få et familiemedlem eller en nabo til at hjælpe dig. 

Hvordan checker jeg, om vandmåleren er gået i stå?
Tælleværket på de gamle målere kan godt være gået i stå, selv om vingehjulet stadig drejer rundt. Du kan derfor kun finde ud af, om din vandmåler er gået i stå, ved at holde øje med vandmåleren i nogle dage eller uger. Hvis tælleværket bliver ved med at stå på det samme, selv om du har brugt vand gennem en periode (f.eks. en uge), er vandmåleren gået i stå. I så fald skal du kontakte TÅRNBYFORSYNING Vand for at aftale tid til udskiftning af vandmåleren. 

 

På de nye elektroniske målere er der en grafisk FLOW indikator i venstre side, hvor fem små trekanter angiver, om der løber vand igennem måleren. Når vandet står stille, er trekanterne slukkede. Du kan læse mere om de nye elektroniske vandmåler og finde en brugervejledning - her

Hvordan checker jeg, om jeg har en skjult rørskade?
Hvis du vil checke, om du har en skjult rørskade, skal du lukke for alle vandforbrugende installationer på din ejendom (vandhaner, vaskemaskiner m.v.) og herefter se efter, om vingehjulet på vandmåleren står stille. Hvis vingehjulet drejer rundt, er der en skjult rørskade. Du kan kun bruge denne metode til at checke de vandinstallationer, der er efter vandmåleren. Har du mistanke om en skjult rørskade før vandmåleren, bør du kontakte en VVS-installatør. Du kan søge om fritagelse for vandafledningsafgiften hos TÅRNBYFORSYNING Vands miljømyndighed, hvis du har haft en skjult rørskade. 

Kan jeg få kontrolleret vandmåleren?
Ja, du kan godt få kontrolleret vandmåleren. Du skal i så fald udfylde skemaet her og indsende dette til TÅRNBYFORSYNING Vand. Herefter vil  TÅRNBYFORSYNING Vand komme og udskifte vandmåleren på din ejendom og efterfølgende sende den gamle vandmåler til kontrol på et akkrediteret målerlaboratorium. Hvis vandmåleren viser korrekt, opkræver TÅRNBYFORSYNING Vand  et gebyr for kontrollen af vandmåleren. Kontrol af vandmålere sker i henhold til Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand . 

Jeg er kommet til at bryde plomben på vandmåleren. Hvad gør jeg?
Du skal kontakte TÅRNBYFORSYNING Vand  for at aftale en tid, hvor TÅRNBYFORSYNING
Vand kan komme og plombere vandmåleren igen.