Du er her:

Virksomheder


Tilbagestrømningssikring af virksomheder 

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S arbejder hele tiden på at sikre, at forbrugerne har rent drikkevand i hanerne. Forsyningen har derfor startet et projekt, hvor vi i løbet af 2013 vil besøge alle virksomheder og besigtige, om der er monteret en korrekt tilbagestrømningssikring.
Inden vi besøger virksomhederne har vi skrevet et brev til virksomheden, hvor vi gør opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar at vandinstallationerne er udført korrekt. Det vil sige, at der skal være monteret en korrekt tilbagestrømningssikring, så der ikke kan ske en tilbagestrømning af forurenet vand fra virksomheden og tilbage til forsyningens vandledninger
Vi oplever desværre ofte, at en virksomhed tror alle forhold er i orden. Men erfaringerne har vist os, at der kan være en risiko for tilbagestrømning, som virksomheden ikke selv er klar over.
Det kan få katastrofale følger for alle forbrugerne, der ikke må drikke vandet i en længere periode. Og for virksomheden, der vil blive økonomisk ansvarlige for forureningen og dens mange følgevirkninger.
 
VVS installatør skal gennemgå alle installationer 
Hvis virksomheden er i tvivl om forholdene er i orden, skal den kontakte en VVS installatør, der skal gennemgå installationerne og lovliggøre dem.
Bliver der arbejdet med bakterier på virksomheden, skal der ifølge lovgivningen monteres en tilbagestrømningssikring med luftgab, så der er 100 % sikkerhed for, at der ikke kan ske tilbagestrømning til vandforsyningen. På andre virksomheder, skal der måske monteres en TBS ventil eller en tilbagestrømningssikring med kontrollerbar kontraventil.
Derudover skal virksomheden indgå en aftale med VVS installatøren om, hvor ofte tilbagestrømnings-sikringen skal kontrolleres.
Når virksomheden er sikker på, at alle forhold er i orden, skal den kontakte TÅRNBYFORSYNING for at aftale et tidspunkt for forsyningens besigtigelse af installationerne.
 
Samarbejder med de lokale VVS installatører 
Som optakt til projektet har TÅRNBYFORSYNING tilbudt alle lokale VVS installatører i Tårnby og Dragør Kommuner at deltage i et informationsmøde, hvor Leon Buhl fra Teknologisk Institut har gennemgået reglerne for tilbagestrømningssikring.
På mødet blev der informeret om følgende emner:
 
·         Hvor er der risiko for tilbagestrømning
·         Forskellige typer af tilbagestrømning
·         Krav til installationer på virksomheder med særlig stor risiko
·         Lovgivning
 
 
Følgende VVS installatører har deltaget i møde om tilbagestrømningssikring             
 

 

Amager Sanitetsservice & Tonny Jensen VVS A/S
Andersen VVS
Dragør Blikkenslagerforretning ApS
Emil Jensen VVS
Finlow VVS A/S
Hansen Orla & Søn, Autoriseret Gas- & vandmester A/S
Henrik skov VVS
Osbæck VVS
Peter Warberg Løvgren VVS Aps
Tårnby VVS Teknik ApS
Øens VVS & Kloak ApS
Østblik VVS
 
Har De spørgsmål om tilbagestrømssikring er de velkommen til at kontakte TÅRNBYFORSYNING vand A/S på tlf. 32 46 20 30.