Du er her:

Spørgsmål og svar


Spørgsmål og svarTilbagestrømningssikring – Spørgsmål og svar
 

Hvad er tilbagestrømningssikring?
En tilbagestrømningssikring er en ventil, som forhindrer, at vand fra en forbruger eller en virksomhed løber tilbage til vandværkets forsyningsledning, og på den måde er skyld i en forurening.
En tilbagestrømssikring er en effektiv foranstaltning, der sikrer mod forurening af drikkevandet, hvis der sker et uheld eller installationerne på en ejendom ikke er udført korrekt.


TÅRNBYFORSYNING vil sikre, at alle forbrugere har rent drikkevand
TÅRNBYFORSYNING arbejder hele tiden på at sikre, at forbrugerne har rent drikkevand i hanerne, og forsyningen er derfor gået i gang med et projekt, hvor vi i løbet af 2013 vil besøge alle virksomheder og besigtige, om der er monteret en korrekt tilbagestrømningssikring.
På mange virksomheder kan der for eksempel være en risiko for tilbagestrømning af forurenet vand fra produktionen og tilbage i TÅRNBYFORSYNINGs vandledninger.
En sådan forurening vil vi selvfølgelig gerne undgå. Det gælder både TÅRNBYFORSYNING, der leverer vand til 40.000 forbrugere og virksomheden, der vil blive økonomisk ansvarlig for forureningen og den mange følgevirkninger.

Hvor skal tilbagestrømningssikringen monteres?
Tilbagestrømningssikringen skal monteres umiddelbart efter hovedvandmåleren.

 

Typer af tilbagestrømssikringer
Der findes forskellige typer af tilbagestrømssikringer

 

Luftgab

TBS ventil
Tilbagestrømningssikring med kontrollerbar kontraventil  


 

Tilbagestrømssikring på alle ejendomme

Der skal etablere en tilbagestrømningssikring, så vand inde fra en ejendom ikke kan løbe tilbage til TÅRNBYFORSYNINGs ledningsnet.

Tilbagestrømningssikring skal placeres ved måleren, og typen afhænger af, hvilke kemikalier, bakterier eller virus, der arbejdes med på virksomheden. Vi oplever ofte, at der er monteret en forkert tilbagestrømssikring, men ofte er virksomheden ikke selv klar over risikoen og tror, at alt er i ordnen.Det er virksomhedens ansvar
Det er virksomheden, der er ansvarlig for alle installationer, og derfor skal sørge for, at der er monteret en korrekt tilbagestrømssikring.
Er virksomheden i tvivl om forholdene skal den kontakte en VVS installatør, der skal gennemgå alle installationerne og lovliggøre dem.
Derudover skal virksomheden indgå en aftale med en VVS installatør om, hvor ofte tilbagestrømningssikringen skal kontrolleres.
Når alle forhold er i orden, skal virksomheden kontakte TÅRNBYFORSYNING, for at aftale et tidspunkt til besigtigelse af installationerne.

 

Hvem skal etablere tilbagestrømningssikring?
Alle skal have en tilbagestrømningssikring som svarer til farligheden af det, der foregår inde på ejendommen eller på virksomheden.
Er der tale om en ejendom, hvor der kun er beboelse eller kontorlokaler, er der allerede monteret en tilbagestrømssikring i vandmåleren, der er opsættes af TÅRNBYFORSYNING
Det er derfor kun på virksomheder, som håndterer kemikalier, bakterier eller virus, der skal monteres en speciel tilbagestrømssikring.

Hvad er konsekvensen af ikke at have den rette tilbagestrømningssikring?
Hvis virksomheden ikke har den rigtige tilbagestrømningssikring, kan der løbe vand tilbage fra ejendommens installationer og ud til TÅRNBYFORSYNINGs ledningsnet.  Det betyder, at mange forbrugere udsættes for en forureningsfare, og virksomheden selv risikerer at få en voldsom udgift.
Hvis det er virksomhedens vandinstallation, der ikke er korrekt udfør og forårsager en forurening af ledningsnettet, vil regningen for at genoprette en god vandkvalitet blive sendt til virksomheden.

 

Virksomheden har allerede en tilbagestrømningssikring?
Hvis virksomheden er sikker på, at der er monteret en korrekt tilbagestrømningssikring, og den fungerer, skal man kontakte TÅRNBYFORSYNING og aftale et tidspunkt for forsyningens besigtigelse af installationerne.
Husk desuden, at en tilbagestrømningssikring skal vedligeholdes og kontrolleres – ellers kan man ikke være sikker på, at den virker korrekt!


Hvordan kan man selv se om tilbagestrømningssikringen er i orden?
Hvis virksomheden ikke selv har viden om tilbagestrømningssikringer og vandinstallationer, skal man kontakte en vvs-installatør, som kan gennemgå installationerne.


Hvad sker der hvis der ikke etableres tilbagestrømningssikring?
Virksomheden pådrager sig en stor risiko for at forurene vores fælles vandforsyning. Det kan få katastrofale følger for alle forbrugere i kommunen, der ikke må drikke vandet i en længere periode og for virksomheden, der vil blive økonomisk ansvarlig for forureningen og dens mange følgevirkninger.
Hvis TÅRNBYFORSYNING ikke hører fra en virksomhed, vil vi selv tage kontakt til virksomheden, og i sidste ende kan forsyningen se sig nødsaget til at afbryde forsyningen til en ejendom, indtil den rigtige tilbagestrømningssikring er etableret.

Hvem skal betale for tilbagestrømningssikringen?
Det er virksomheden, der selv skal betale for tilbagestrømningssikring?
Det er ejers ansvar at installationen på virksomheden er udført i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.

 

Hvad koster en tilbagestrømningssikring?
Prisen er afhængig af hvilken type tilbagestrømningssikring, der skal monteres, samt størrelsen og udformningen af den eksisterende installation. Du kan få flere oplysninger hos din VVS installatør.

Vi er lejere i en ejendom med flere lejligheder – hvad skal vi gøre?
Hvis virksomheden er lejer bør man sørge for, at få placeret en tilbagestrømningssikring, der hvor vandet kommer ind i lejemålet. På den måde sikres, at der hverken kommer forurening ud i ejendommens interne vandledninger eller ud i TÅRNBYFORSYNINGs vandledninger i vejen.
Alternativt kan man sørge for, at der monteres en tilbagestrømningssikring ved hver enkelt af de maskiner/apparater, som kan medføre en forureningsrisiko.
Derudover skal der altid placeres en tilbagestrømningssikring umiddelbart efter hovedvandmåleren. Den er typisk placeret, hvor vandet via stikledningen føres ind i ejendommen. Denne løsning sikrer dog ikke mod, at der kan ske forurening internt i ejendommen.
En autoriseret vvs-installatør kan hjælpe med at finde den bedste løsning.
Som lejer bør man tale med ejendommens ejer inden arbejdet igangsættes, idet det er ejeren, der er ansvarlig for installationerne.

Hvad er ikke-almindelige husholdningsmaskiner?
Nogle maskiner kan være sikret med en tilbagestrømningssikring i selve maskinens opbygning, mens andre kræver en sikring, der er monteret direkte efter maskinens tilslutning til vandinstallationen. Dette fremgår af VA-godkendelsen for maskinen.

Eksempler på installationer, hvor der skal være tilbagestrømningssikring
Vandkølere tilsluttet vandforsyning direkte
Kaffemaskiner tilsluttet vandforsyning direkte
Isterningsmaskiner tilsluttet vandforsyning direkte
Blødgøringsanlæg
Doseringsapparater, eksempelvis for kulsyre
Industriopvaskemaskine
Dampkogeskab
Befugtningsanlæg til ovne
Regnvandsanlæg
Solfangere
Autoklaver 

Hvad dækker de forskellige kategorier af tilbagestrømningssikring over?
Tilbagestrømningssikringer er inddelt i kategorier fra 1-5, som bruges til forskellige formål afhængig af ”farligheden” af det, der forgår inde på virksomheden.

Kategori

 

Installation

1

 

Almindelig husholdning.

2

 

Vandet har skiftet smag, lugt, farve eller temperatur.

3

 

 Der bruges stoffer der kan være sundhedsskadelige.

4

 

 Der bruges stoffer der kan være giftige.

5

 

Der er tilstedeværelse af bakterier eller virus.


Hvilken VVS installatør kan jeg bruge?
Virksomheden kan bruge alle autoriserede vvs-installatører.

TÅRNBYFORSYNING har tilbudt alle de lokale VVS installatører i Tårnby og Dragør Kommuner at deltage i et informationsmøde, hvor Leon Buhl fra Teknologisk Institut har gennemgået reglerne for tilbagestrømsikring. Et tilbud, som de fleste VVS installatører har taget godt imod.
På mødet har deltagerne bl.a. fået viden om:

·         Hvor er der risiko for tilbagestrømning

·         Forskellige typer af tilbagestrømningssikringer

·         Krav til anlæg på virksomheder med særlig stor risiko 

·         Lovgivning

 

Hvor kan jeg læse mere om tilbagestrømningssikring?
Du kan læse mere her:

Hvad er lovgrundlaget

 

I henhold til Byggeloven skal installationer være udført i overensstemmelse med den lovgivning omkring installationer, der var gældende på det tidspunkt installationen blev udført/ændret. Typisk skal installationer derfor være udført i overensstemmelse med ”DS439 Norm for vandinstallationer”.

 

Siden 2001 har tilbagestrømningssikring været specifikt behandlet i ”DS/EN1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer”.

I henhold til § 8.1.6 i Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S kan forsyningen pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger som TÅRNBYFORSYNING finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder etablering af tilbagestrømningssikring.

 

Installationer som kræver særlig tilbagestrømssikring
I langt de fleste tilfælde skal der monteres en særskilt og synlig kontrollerbar kontraventil, men ved nogle installationer er der en større risiko for forurening, som kræver en særlig tilbagestrømningssikring.
Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Regnvandsanlæg

  • Bilvaskeanlæg

  • Laboratorier, der arbejde med biologisk og mikrobiologisk materiale

  • Landbrugets avls- og driftbygninger

  • Sprinkleranlæg med vandreservoir

  • Ridecentre

  • Svømmebade

  • Hospitalsinstallationer m.v.