Du er her:

Takster


TaksterOversigt over de samlede takster i 2017

Taksterne er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28-03-2017.

  2014 2015 2016 2017
Samlet pris incl. moms 46,49
kr./m3
42,72
kr./m3

42,70 
kr./m3

49,08 
kr./m3

- Vandafledning/

spildevand

28,09
kr./m3
25,05
kr./m3
26,68
kr./m3
31,54
kr./m3

- Vand

18,40
kr./m3
17,67
kr./m3

16,02

kr./m3

17,54

kr./m3

 

Taksterne for 2017 er højere end i 2016 pga. udsving i korrektioner i selskabets økonomiske ramme. Se nedenstående. Disse udsving ses blandt andet af, at prisen er på niveau med prisen i 2014 og at der i perioden har været forskel i korrektionerne.. 

 

Selskabet modtager hvert år en økonomisk ramme fra Erhvervsstyrelsen for hvad, der må indregnes i vandprisen. Disse rammer består af følgende forhold:

  • Fremstillingsprisen af vandet - der omfatter udgifter til vandindvinding, vandbehandling  og investeringer i nye ledninger, målere mv. samt reperation af ledningsbrud. Denne del af prisen falder år for år.
  • Korrektioner - hvor rammen justeres i forhold til de tidligere år. F.eks.købsprisen af vand fra HOFOR, der varierer fra år til år.
  • Omfanget af andre indtægter til budgettet.

 

Selskabets bestyrelse har valgt at budgettere med den fulde ramme, for bedst mulig at sikre råderum til investeringer.

 

 

Du kan læse mere om de samlede vandtakster her

Du kan læse mere om de samlede spildevandstakster her

Det skal bemærkes, at der for visse virksomheder med en særlig stor mængde spildevand gælder en reduceret spildevandstakst.


Forsyningssekretariatets afgørelser for de økonomiske rammer for 2017

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

 

Gebyr for håndtering af regninger og aflæsninger for eksterne slamsugerfirmaer er udgået og erstattet af en afledningspris på 27,04 kr. eks. momsjf. prisbladet.
Der kan kun afleveres spildevand fra tanke i Tårnby Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at spildevand fra Septiktanke og samletanke fra 2014 skal indsamles af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.

Nyheder


10-11-2017

Vandselskaberne bidrager til den lokale udvikling

Du kan læse mere fra rapporten her. ...

Læs mere

23-10-2017

Kom til indvielse på det nye blødgøringsanlæg.

Vi holder indvielse af det nye blødgøringsanlæg på...

Læs mere