Du er her:

Vandregning og forbrug


Vandregning og forbrugHvad koster en m³ vand?
Taksterne fremgår af takstbladet, som du kan se her på hjemmesiden.

 


Hvor meget er en m³?

En m³ svarer til 1.000 liter.

 


Hvornår udsendes der vandregninger?

Vandregninger udsendes to gange om året – i henholdsvis marts og september. Vandregningen, der udsendes i marts, består af en endelig årsafregning af det foregående år samt 1. aconto for indeværende år. Regningen skal betales den 10.4. Vandregningen, der udsendes i september, består af 2. aconto for indeværende år. Regningen skal betales den 9.10. Hvis du er tilmeldt e-boks, bliver regningerne sendt til din e-boks. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, fremsendes kun årsafregningen. 2. aconto specificeres på din betalingsoversigt fra banken.

 


Kan jeg få ændret min aconto?

Du kan godt få ændret acontoen, hvis dit forbrug har ændret sig/vil ændre sig. Du kan dog kun gøre det fremadrettet og således ikke på regninger, der allerede er udsendt. Hvis du vil have ændret din aconto, kræver det derfor, at du ringer i god tid, inden den næste regning udsendes.

 


Hvad betyder et S ud for aflæsningen på min vandregning?

Et S ud for aflæsningen betyder, at aflæsningen er skønnet, fordi vi enten ikke har modtaget en aflæsning fra dig eller af andre årsager har været nødsaget til at skønne aflæsningen.

 


Hvad er et normalt vandforbrug?

Den enkeltes vandforbrug kan variere utroligt meget, men som tommelfingerregel kan du regne med ca. 40 m³/år for en voksen.

 


Hvad gør jeg i forbindelse med flytning/ejerskifte?

Fra 1. maj 2010 skal eventuelt mellemværende vedr. TÅRNBYFORSYNING Vands leverance mellem sælger og køber af fast ejendom ikke længere afregnes via refusionsopgørelsen men direkte med TÅRNBYFORSYNING Vand.