Du er her:

Vandkvalitet


VandkvalitetHvor hårdt er mit vand?
Vandets hårdhed er ca. 19-20 dH°.

 


Hvorfor bliver mit vand rødbrunt?
Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet. Dette kan skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen. Det er et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvning skyldes medrivning af aflejret kalk og jern fra ledningssystemet. For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normalt vare et par minutter.

 

 

 

 


Hvorfor er mit vand hvidt?
Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet.

 

 

 

 


Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer?
I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske o.l. Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem, således at vandet er koldt, inden du drikker det.

 

 

 

 


Hvorfor lugter mit vand af ”rådne æg”?
Lugten af "rådne æg" (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg. Hvis du ikke selv ved, hvordan du vedligeholder dit varmtvandsanlæg, kan du bede en VVS-installatør om at gennemføre et serviceeftersyn samt evt. få en vurdering af anlæggets størrelse.

 

 

 

 


Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet rustfarvet?
Skulle der ske skade på vasketøjet som følge af rust i vandet, kan man anvende dette råd: Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand. Efter ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

 

 

 

 


Tilsættes der kemikalier til vandet?
I Tårnby Kommune tilsættes der ikke kemikalier til vandet. Grundvandet behandles ved simpel iltning og filtrering, inden det ledes ud til forbrugerne.

 

 

 

 


Hvorfor er vandet i koldtvandshanen varmt?
Hvis vandet i koldtvandshanen er varmt, hænger det ofte sammen med, at afstanden mellem varmt- og koldtvandsrørene i husets installation ligger for tæt. Derved afgiver det varme vand i varmtvandsrørene varme til det kolde vand. I et blandingsbatteri kan der evt. være højere tryk på varmtvandssiden end på koldtvandssiden.

 

 

 

 


Er det rigtigt, at det danske grundvand indeholder pesticider?
Nogle steder i landet er der fundet pesticider i grundvandet, herunder også i Tårnby Kommune. Drikkevandet i Tårnby Kommune overholder dog gældende grænseværdier for pesticider.

 

 

 

 


Er det bedre at drikke vand fra flasker end vand fra vandhanen?
Vandet fra vandhanen er underlagt en løbende kontrol, således at man altid kan være sikker på, at drikkevandet lever op til de høje kvalitetskrav, vi stiller i Danmark. Så med mindre man har et ønske om, at der skal være brus i vandet, eller det skal have smag af citron, lime eller lign., så kan det anbefales at drikke vandet fra vandhanen. Mineralvand fremstilles (ligesom drikkevand) i langt de fleste tilfælde af grundvand, men skal ikke – kan ofte ikke - leve op til kvalitetskravene til drikkevand. F.eks. kan det samlede saltindhold ligge langt over de krav, der stilles til drikkevand. Kort sagt er mineralvand af en anden kvalitet og typisk til en langt højere pris end drikkevand fra hanen.

>>Til top<<