Du er her:

Drift


DriftJeg har ikke noget vand. Hvad gør jeg?
Hvis du ikke har modtaget en forudgående orientering om lukning for vandet, kan den manglende vandforsyning skyldes et ledningsbrud eller andre akutte driftsforstyrrelser. Du kan kontakte TÅRNBYFORSYNING Vand for at få nærmere orientering om varigheden af lukningen.

 

Jeg skal have lukket for vandet til min ejendom. Hvad gør jeg?
Hvis du skal have lukket for vandet til din ejendom midlertidigt, f.eks. på grund af en reparation på vandinstallationerne, skal du kontakte TÅRNBYFORSYNING Vand i god tid inden. TÅRNBYFORSYNING Vand vil herefter komme ud og lukke for vandet for dig. Stophaner i fortov/cykelsti/vej er TÅRNBYFORSYNING Vands  ejendom og må kun betjenes af TÅRNBYFORSYNING Vand .

 

Hvem skal vedligeholde vandinstallationerne på min ejendom?
Det er dig som ejer af ejendommen, der ejer alle vandinstallationer (hovedvandmåleren undtaget) inde på din grund, og det er derfor også dig, som skal vedligeholde dem. Det gælder både vandinstallationerne før og efter vandmåleren.

 
 

Vandtrykket på min ejendom er blevet dårligere efter arbejde på vandledningsnettet. Hvad gør jeg?
I forbindelse med arbejder på vandledningsnettet løsrives ofte mindre partikler i ledningsnettet. Disse kan sætte sig fast i filteret ved vandmåleren og/eller perlatorerne på vandhanerne (en perlator er en lille anordning, der blander vandet i hanen op med luft. Der sidder perlatorer på de fleste vandhaner, og de er lige til at skrue af). Hvis vandtrykket i vandhanerne ikke bliver bedre, selv om du har renset perlatorerne på vandhanerne, kan du kontakte TÅRNBYFORSYNING Vand, som herefter vil komme ud og rense filteret ved vandmåleren.

 
 

Min vaske/opvaskemaskine virker ikke efter arbejde på vandledningsnettet. Hvad gør jeg?
I forbindelse med arbejder på vandledningsnettet løsrives ofte mindre partikler i ledningsnettet. Disse kan sætte sig fast i filtre ved toiletter, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Hvis dit toilet, din vaskemaskine eller din opvaskemaskine ikke virker ordentligt efter et ledningsarbejde, kan det være filtrene, der er stoppet. I så fald skal filtrene renses. Hvis ikke du selv kan rense filtrene, skal du kontakte en VVS-installatør.