Du er her:

Pesticid-screening


Pesticid-screeningSom følge af fund af nye pesticider og nedbrydningsprodukter i drikkevandet i vandværker over hele landet, så har TÅRNBYFORSYNING netop foretaget en screening af drikkevandet fra vandværket på Gemmas Alle.

 

Screeningen har omfattet ikke mindre end 296 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter, hvoraf ca. 20 stoffer allerede er omfattet af den nuværende lovgivining.

 

Der er således tale om en stor og omfattende undersøgelse, der hurtigt kan give et godt overblik over drikkevandets indhold af stoffer, som vandet aldrig tidligere er undersøgt for. 


Og selvom screeningsmetodens detektionsgrænser - dvs. hvor langt ned man kan måle - varierer fra stof til stof, og ikke opfylder lovgivningens kvalitetskrav for alle stoffer, så er der alligevel tale om vigtige informationer, som både myndigheder og forsyninger kan arbejde videre med. Herunder også, hvilke stoffer der fremover skal indgå i de lovpligtige undersøgelser af grundvand fra forsyningens 10 boringere og drikkevand efter sammenblanding på vandværket på Gemmas Alle.

Her og nu viser resultaterne, at der ikke blev påvist nogle af de 296 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter i drikkevandet fra TÅRNBYFORSYNING.

 

Du kan læse mere om både grundvand og drikkevandets kvalitet i TÅRNBYFORSYNING i - Årsredegørelsen 2019, som du kan finde   - her