Du er her:

Ionbytning


IonbytningTÅRNBYFORSYNING Vand A/S er begyndt at blødgøre vand fra vandværket. Det sker ved en såkaldt ionbytter, der består af tre beholdere, der er fyldt med et materiale (resin), der er i stand til at tilbageholde magnesium- og calciumioner, og efterfølgende erstatte dem med natriumioner.  

Da vandets hårdhed – som måles i dH0 – netop er bestemt af indholdet af disse to stoffer, så kan hårdheden kun sænkes ved at fjerne magnesium og calcium fra vandet. Et højt indhold af magnesium og calcium giver hårdt vand og et lille indhold giver blødt vand.

Når en af de tre beholderes kapacitet er fyldt med magnesium- og calsiumioner regenereres beholderen med natriumioner. Det sker ved at tilføre vand med et højt indhold af natriumklorid, dvs. almindeligt køkkensalt (NaCl). Derved bytter magnesium og calcium plads med natrium, som nu bliver fastholdt i beholderen.

 

Med tre beholdere, der arbejder i serie efter hinanden, vil der altid være to beholdere i drift, mens den sidste beholder bliver regenereret

Saltet, der anvendes i ionbytteren, er godkendt til fødevareproduktion, og opbevares i en udendørs silo på vandværket.

Ionbytteranlægget har en kapacitet på 40-45 m3/t, og vandet, der kommer fra ionbytteren, har en hårdhed, der er helt nede på 0 dH0. Så blødt vand er ikke velegnet som drikkevand, og vandet fra ionbytteren bliver derfor blandet med en tilsvarende mængde almindeligt vand, inden det sendes ud til forbrugerne.

 

Der er således kun halvdelen af vandet fra vandværket, der har været igennem ionbytteren. 

 

Vand fra HOFOR har en hårdhed på ca. 19 dH0

TÅRNBYFORSYNING modtager 2/3 af drikkevandet fra HOFOR, og det er derfor ikke muligt at sænke hårdheden i Tårnby til et lavere niveau end ca. 19 dH0 førend HOFOR også går i gang med at blødgøre deres vand. Det skyldes, at vandet til Tårnby leveres via vandledninger i Normarksvej, Englandvej og Otto Baches Alle.

Det forventes at blødgøringen af vandet fra HOFOR vil ske inden for 5-10 år.

 

Blødgøringen i Tårnby kommer således til at ske i tre trin:

 

  1. Vandet fra vandværket tilpasses hårdheden i HOFOR med en hårdhed på ca. 19 dH0

  2. Vandet fra HOFOR blødgøres til ca. dH0 10 inden for en tidshorisont på 5-10 år

  3. Vandet fra Tårnby følger vandet fra HOFOR, således af alt vand i Tårnby vil have en hårdhed på 10-13 dH0

 

Blødgøringsanlægget er leveret af SILHORKO, og NIRAS har været rådgiver på projektet

 

Det nye ionbytteranlæg kommer til at koste ca. 5 mio. kr.