Du er her:

Udbud af ledningsarbejde


OFFENTLIG LICITATIONUdbud af akutte og mindre, planlagte vandledningsarbejder hos TÅRNBYFORSYNING:

 

Der inviteres hermed til at aflevere tilbud for akutte og mindre, planlagte vandledningsarbejder hos TÅRNBYFORSYNING.

 

Materialet kan downloades som i alt 6 PDF-filer her

 

Rettelsesblad nr. 1 kan downloades her

 

Rækkefølgen af materialet er følgende:

 

  • Nærværende velkomsttekst på denne hjemmeside

  • Udbudsbrev

  • TBL (Tilbudsliste)

  • TAG (Tilbuds og Afregnings Grundlag)

  • GAB (Generelle Arbejdsbetingelser)

  • Appendiks til GAB A-J

  • AB18

  • Kontrakt til kontrakt

 

Der gøres opmærksom på, at akutte arbejder og mindre planlagte arbejder udføres efter rekvisition med varsel på hhv. 45 min. og 14 dage.  Ved akutte arbejder skal fremmøde til arbejdssted ske indenfor 45 minutter. Det er et krav for tildeling af opgaven, at disse tidsfrister kan overholdes.

 

Ved ønske om aflevering af tilbud bedes I sende en kontaktmail til nedenstående mailadresser, så det sikres, at alle bydende modtager eventuelle ændringer og rettelsesblade i udbudsforløbet:

 

Bjarne Andersen:                      ban@taarnbyforsyning.dk

 

Anders Christiansen:                ac@ollgaard.dk

 

Patrick Schøne:                        ps@ollgaard.dk

 

 

På forhånd tak for jeres interesse,

 

Med venlig hilsen

 

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S