Du er her:

Arbejds- og uddannelsklausuler


Arbejds- og uddannelsesklausuler i TårnbyforsyningUdbud af varer, tjenesteydelser, transportopgaver, samt bygge- og anlægsopgaver skal sikre, at TÅRNBYFORSYNING opnår de bedste og billigste tilbud på leverancer og opgavevaretagelse. Ønsket om lav pris må dog ikke ske på bekostning af de arbejdsmiljømæssige og ansættelsesmæssige forhold arbejdet skal udføres under.

 

Selskabet ønsker at at sikre, at ydelserne/varerne leveres under iagttagelse af anstændige løn- og ansættelsesforhold, samt understøttelse af en fortsat uddannelse af håndværkere mv.

 

Klausulerne må ikke kunne opfattes som en teknisk handelshindring eller virke konkurrencebegrænsende.

 

Vedlagt samlet formalia omkring arbejds- og uddannelsesklausuler.