Du er her:

Spildevandstakster 2019


Takster for afledning og behandling af spildevand 2019Taksten er baseret på afgørelse fra Forsyningssekretariatet, der har udmeldt en samlet økonomisk ramme for 2019.

Taksterne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019.

 

Staten har gældende fra 2013 indført krav om en tretrins takst, afhængigt af hvor meget vand, der afledes fra erhvervsvirksomheder.

Alle forbrugere afregnes til trin 1, men erhvervsvirksomheder, der opfylder visse forudsætninger afregnes med en reduceret takst i yderligere trin 2 og trin 3.

Trin 1: Vandafledningsbidrag,  ved forbrug mindre end 500 m3/år: 
  25,58 kr./m3 (eksl momst) og 31,98 kr./m3 (incl moms)
Trin 2: Vandafledningsbidrag,  ved forbrug mellem 500 og 20.000 m3/år:   20,46 kr./m3 (eksl momst) og 25,58 kr./m3 (incl moms)
Trin 3: Vandafledningsbidrag,  ved forbrug mere end 20.000 m3/år:   10,23 kr./m3 (eksl momst) og 12,79 kr./m3 (incl moms)

 

Bidraget betales for hver 1000 liter vand, der tilledes kloaksystemet.


Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag for spildevand: 30.963,91 kr./enh.(eksl. moms) og 38.704,88 kr./enh (incl moms).

Tilslutningsbidrag for regnvand: 20.642,60 kr./enh.(eksl. moms) og 25.803,26 kr./enh (incl moms).

Bidraget betales for ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet kloaksystemet.

Bidraget betales pr. påbegyndt boligenhed. For erhverv svarer 1 boligenhed til hver 800 m2 påbegyndt grundareal.

Tilslutningsbidraget er fastsat fra centralt hold i betalingsbekendtgørelsen, og er ens over hele landet.


Stikledningsbidrag
Der betales intet stikledningsbidrag
 
Spildevandsafgift            
Afgiftens størrelse afhænger af anlæggets rensemetode.

Afgiften opkræves hos offentlige og fællesprivate spildevandsanlæg (opkræves af SKAT) samt hos ejere af ejendomme, der udleder spildevand uden om fælles spildevandsanlæg (opkræves af kommunen). Afgiften opkræves på vegne af staten.

 

Gebyr for rykkerbreve

Rykkerbreve                                    102,00 kr/stk (momsfrit)    

Såfremt regningerne ikke bliver betalt efter 2 rykkere, vil der blive afsent varsel om lukning for vandet og en sidste meddelelse om, at der lukkes for vandet på en given dato. Der bliver først åbnet for vandet når der er betalt, herunder et såkaldt åbningsgebyr, der knytter sig til, at personalet skal bruge tid på den pågældne opgave. Bemærk at det tekniske personale ikke modtager betalinger. Dette eller dokumentation for betaling skal ske til administrationen.

Da både vand og spildevand opkræves i samme regning pålægges der kun et rykkergebyr pr. regning
 

Gebyr for betalingsaftale ved afdragsordning

Såfremt den samlede regning skal opdeles i flere indbetalinger, skal der betales et gebyr for oprettelse af en betalingsaftale og udsendelse af indbetalingskort. Bemærk, at der maksimalt kan aftales seks indbetalinger, således at det samlede beløb er indbetalt inden der udsendes en ny regning.

Gebyr for betalingsaftale      102,00 kr./stk. (momsfrit)


Flytteopgørelse

Såfremt de skal udarbejdes en flytteopgørelse, skal der betales et gebyr

Gebyr for flytteopgørelse     102,00 kr./stk. inkl. moms

 

.

ØvrigtDu kan læse mere om de samlede Spildevandstakster her.

 

Forsyningssekretariatets afgørelser for de økonomiske rammer for 2019


TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

 

Bundfældnings og samletanke

Aflevering af husholdningsspildevand fra samletanke og slam fra septiktanke (bundfældningstanke) afregnes

  • pr. mængde efter trin 1
  • en pris for kørsel
  • et administrationsbidrag

Takster for tømning af tanke.er uændrede i forhold til 2018

 

Aflevering af spildevand for eksterne slamsugerfirmaer
32,00 kr/m3 ex moms (40,00 kr/m3 incl moms)
Afregning sker normalt en gang om måneden.
 
Der kan kun afleveres spildevand fra tanke i Tårnby Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at spildevand fra Septiktanke og samletanke fra 2014 skal indsamles af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

 

Køb af teknisk vand til slamsugere
8,00 kr/m3 ex moms (10,00 kr/m3 incl moms)
Afregning sker normalt en gang om måneden.

Vandet må kun bruges til spildevandstekniske formål. Seneste analyserapport er ophængt ved udleveringsstedet, eller kan rekvires.