Du er her:

Takster for tømningsordningen


Takster for tømningsordningen 2016TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har vedtaget takster for 2016. Taksterne er endelig godkendelt i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

 

Prisen for tømning af tanke omfatter som noget nyt et administrationsbidrag, der opkræves alle tankejer en gang årligt, og en tømningspris for hver gang du får tømt din tank.

 

Eksempler på tømningpriser i 2016 inkl. moms. Til sammenligning fremgår også priserne for 2015.

 

2015

2015

2016

2016

Tankstørrelse
Ordinær tømning
Akut tømning
Ordinær tømning
Akut tømning
2,5 m3
kr. 637,63

 kr. 2.153,88

kr. 491,25
kr. 2.016,25
3 m3
kr. 650,15
kr. 2.166,49

kr. 505,00

kr. 2.030,00
4 m3
kr. 675,20

kr. 2.191,45 

kr. 531,25
kr. 2.056,25
7 m3
kr. 1.107,35

kr. 2.266,60

 kr. 1.036,25

kr. 2.136,25
     
 
 

Specialkørsler afregnes særskilt, ved adresse  hvor der kræves en lille bil, feks. hvis der ikke er adgang for en almindelig slamsuger, Der kan maksimalt tømmes 2,7 m3. Der afregnes imidlertid dog kun for 2,5 m3.. Prisen for en sådan tømning er 841,25 kr./tømning.

 

Administrationsbidrag

Fra 2016 indføres et administrationsbidrag, der opkræves hos samtlige tankejere, er uafhængigt af hvor meget der tømmes. Administrationsbidraget dækker omkostninger til varetagelse af ordningen, herunder IT-system, bookingsystem, husleje, rapportering til kommunen mv.

Administrationsbidraget udgør kr 150,00 eks. moms og kr 187,50 incl moms

 

Tømningspriser

Taksten for en tømning beregnes ud fra en fast pris og en variabel pris.

  • Den variable pris afhænger af mængden - dvs hvor meget spildevand der skal bortskaffes.
  • Den faste pris afhænger af tankens størrelse, og om der er tale om en ordinær tømning eller en akut tømning.

Den variable pris svarer til spildevandstaksten, og er 26,68 kr/m3 incl moms (i 2016)

Den fast pris fremgår af tabellen herunder.incl. moms.

 

 

2015

2015

2016

2016

Tømningsafgift inkl. moms

4 m3 eller mindre

Mere end 4 m3

5 m3 eller mindre

Mere end 5 m3

Ordinær

kr. 575,00

kr. 932,00

kr. 425,00

kr. 850,00

Akut

kr. 2091,25

kr. 2091,25

kr. 1950,00

kr. 1950,00

Specialkørsel* kr. 575,00 ikke aktuelt kr. 775,00 ikke aktuelt

* Specialkørsel afregnes for en kørsel med op til 2,7 m3. Dvs. skulle der være behov for at køre med mere end 2,7 m3 vil der blive beregnet som ny kørsel.

 

Skulle det forekomme, at der i forbindelse med Force Majeure tømmes med en vogn, der ikke kan tage hele tankindholdet, justeres taksten i forhold til det faktuelle tømte volumen. Afviser man vognen og dermed tømning, faktureres kunden en for forgæves kørsel.

 

Akut tømning ved en specialkørsel afregnes efter ovenstående akuttakster. Forskellen mellem 2015 og 2016 skyldes, at der ved fastsættelse af taksterne for 2015 ikke var kalkuleret med de særlige forhold, der kræver indlejning af specialkøretøjer.

 

 

 

Ved en ordinær tømning tømmes tanken indenfor 3 hverdage

Ved en akut tømning tømmes tanken indenfor 3 timer.

 

Ved forgæves kørsel afregnes kunden for 300 kr. eksl. moms og 375 kr.. inkl. moms

 

Der opkræves ikke i 2016 ekstra afgift for løft af dæksler over 25 kg. Det kan dog ikke udelukkes, at selskabet på et tidspunkt indfører gebyr herfor, da det af arbejdsmiljøhensyn kræver særligt materiel at løfte tunge dæksler.

Står du derfor og skal udskifte dit dæksel alligevel, vil det være hensigtsmæssigt at anskaffe et dæksel på under 25 kg.
 

 

20-03-2017

Artikel om ekstra varmeregning

TV2 Nyheder bringer en artikel i dagsavis om en st...

Læs mere

20-03-2017

Kampagne - Kun 3 ting i dit lokum

Danske Forsyninger præsentere kampangen 'Kun 3 tin...

Læs mere