Du er her:

Takster for tømningsordningen


Takster for tømningsordningen 2017TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har vedtaget takster for 2017. Taksterne er foreløbige og afventer en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den ultimo april 2017.

 

Prisen for tømning af tanke omfatter som noget nyt et administrationsbidrag, der opkræves alle tankejer en gang årligt, og en tømningspris for hver gang du får tømt din tank.

 

Eksempler på tømningpriser i 2017 inkl. moms. Til sammenligning fremgår også priserne for 2016.

 

2016 2016

2017

2017

Tankstørrelse
Ordinær tømning
Akut tømning
Ordinær tømning
Akut tømning
2,5 m3
kr. 491,25 kr. 2.016,25
kr. 541,25
kr. 2.051,25
3 m3
kr. 505,00 kr. 2.030,00

kr. 557,50

kr. 2.067,50
4 m3
kr. 531,25 kr. 2.056,25
kr. 588,75
kr. 2.098,75
7 m3
 kr. 1.036,25 kr. 2.136,25

 kr. 1.146,25

kr. 2.193,75
     
 
 

Specialkørsler afregnes særskilt, ved adresse  hvor der kræves en lille bil, feks. hvis der ikke er adgang for en almindelig slamsuger, Der kan maksimalt tømmes 2,7 m3. Der afregnes imidlertid dog kun for 2,5 m3.. Prisen for en sådan tømning er 862,50 kr./tømning.

 

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget udgør kr 200,00 eks. moms og kr 250,00 incl moms

Administrationsbidrag opkræves hos samtlige tankejere med en registreret tank i kalenderåret, og er uafhængigt af hvor meget, der tømmes. Administrationsbidraget dækker omkostninger til varetagelse af ordningen, herunder administration, IT-system, bookingsystem, husleje, rapportering til kommunen mv.

 

Tømningspriser

Taksten for en tømning beregnes ud fra en fast pris og en variabel pris.

  • Den variable pris afhænger af mængden - dvs hvor meget spildevand der skal bortskaffes.
  • Den faste pris afhænger af tankens størrelse, og om der er tale om en ordinær tømning eller en akut tømning.

Den variable pris svarer til spildevandstaksten, og er 31,54 kr/m3 incl moms (i 2017)

Den fast pris fremgår af tabellen herunder.incl. moms.

 

 

2016 2016

2017

2017

Tømningsafgift inkl. moms

4 m3 eller mindre

Mere end 4 m3

5 m3 eller mindre

Mere end 5 m3

Ordinær

kr. 425,00 kr. 850,00

kr. 463,00

kr. 925,00

Akut

kr. 1950,00 kr. 1950,00

kr. 1.972,00

kr. 1972,00

Specialkørsel* kr. 775,00 ikke aktuelt kr. 784,00 ikke aktuelt

 

* Specialkørsel afregnes for en kørsel med op til 2,7 m3. Dvs. skulle der være behov for at køre med mere end 2,7 m3 vil der blive beregnet som ny kørsel.

 

Skulle det forekomme, at der i forbindelse med Force Majeure tømmes med en vogn, der ikke kan tage hele tankindholdet, justeres taksten i forhold til det faktuelle tømte volumen. Afviser man vognen og dermed tømning, faktureres kunden en for forgæves kørsel.

 

 

Ved en ordinær tømning tømmes tanken indenfor 3 hverdage

Ved en akut tømning tømmes tanken indenfor 3 timer.

 

Ved forgæves kørsel afregnes kunden for 300 kr. eksl. moms og 375 kr.. inkl. moms

 

Der opkræves ikke i 2017 ekstra afgift for løft af dæksler over 25 kg. Det kan dog ikke udelukkes, at selskabet på et tidspunkt indfører gebyr herfor, da det af arbejdsmiljøhensyn kræver særligt materiel at løfte tunge dæksler.

Står du derfor og skal udskifte dit dæksel alligevel, vil det være hensigtsmæssigt at anskaffe et dæksel på under 25 kg.
 

 

Nyheder


10-11-2017

Vandselskaberne bidrager til den lokale udvikling

Du kan læse mere fra rapporten her. ...

Læs mere

23-10-2017

Kom til indvielse på det nye blødgøringsanlæg.

Vi holder indvielse af det nye blødgøringsanlæg på...

Læs mere