Du er her:

Takster for tømningsordningen


Takster for tømningsordningen 2018TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har vedtaget takster for 2018. Taksterne er foreløbige og afventer en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den ultimo april 2018.

 

Prisen for tømning af tanke omfatter et administrationsbidrag, der opkræves alle tankejer en gang årligt, og en tømningspris for hver gang du får tømt din tank.

 

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget udgør kr 200,00 eks. moms og kr 250,00 incl moms

Administrationsbidrag opkræves hos samtlige tankejere med en registreret tank i kalenderåret, og er uafhængigt af hvor meget, der tømmes. Administrationsbidraget dækker omkostninger til varetagelse af ordningen, herunder administration, IT-system, bookingsystem, husleje, rapportering til kommunen mv.

Taksten er uændret fra 2017 til 2018

 

Tømningspriser

Prisen for en tømning beregnes ud fra en fast pris og en variabel pris.

  • Den variable pris afhænger af hvor meget spildevand, der skal bortskaffes, normalt tankens størrelse.
  • Den faste pris afhænger af kørslen, dvs om vi skal køre en eller to gange på en tømning, samt om der er tale om en ordinær tømning eller en akut tømning. (Hvis tanker er større end 5 m3 skal vi køre to gange.)

 

Den variable pris svarer til spildevandstaksten, og er 35,02 kr/m3 incl moms (i 2018)

 

Den fast pris fremgår af tabellen herunder.incl. moms.

Som noget nyt er der for 2018 to sæt priser afhængig af om der er tale om en bundfældningstank eller en samletank.

Det skyldes, at der er tale om to ordninger, der hver i sæt skal hvile i sig selv. I den forbindelse er der i ordningen med samletanke ekstra omkostninger omkring svært tilgængelige steder, der kræver specialkøretøj.

 

Fast pris ved tømning af bundfældningstanke

Bundfældningstanke

2017 2017

2018

2018

Tømningsafgift inkl. moms

5 m3 eller mindre

Mere end 5 m3

5 m3 eller mindre

Mere end 5 m3

Ordinær

kr. 463,00 kr. 925,00

kr. 463,00

kr. 925,00

Akut

kr. 1.972,00 kr. 1972,00

kr. 1.950,00

kr. 1.950,00
Specialkørsel kr. 775,00 ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt

 

Fast pris ved tømning af samletanke

Samletanke

2017 2017

2018

2018

Tømningsafgift inkl. moms

5 m3 eller mindre

Mere end 5 m3

5 m3 eller mindre

Mere end 5 m3

Ordinær

kr. 463,00 kr. 925,00

kr. 474,00

kr. 948,00

Akut

kr. 1.972,00 kr. 1.972,00

kr. 1.950,00

kr. 1.950,00
Specialkørsel kr. 775,00 ikke aktuelt 0 0

 

Skulle det forekomme, at der i forbindelse med Force Majeure tømmes med en vogn, der ikke kan tage hele tankindholdet, justeres taksten i forhold til det faktuelle tømte volumen. Afviser man vognen og dermed tømning, faktureres kunden en for forgæves kørsel.

 

 

Ved en ordinær tømning tømmes tanken indenfor 3 hverdage

Ved en akut tømning tømmes tanken indenfor 3 timer.

 

Ved forgæves kørsel afregnes kunden for 300 kr. eksl. moms og 375 kr.. inkl. moms

 

Der opkræves ikke i 2018 ekstra afgift for løft af dæksler over 25 kg. Det kan dog ikke udelukkes, at selskabet på et tidspunkt indfører gebyr herfor, da det af arbejdsmiljøhensyn kræver særligt materiel at løfte tunge dæksler.

Står du derfor og skal udskifte dit dæksel alligevel, vil det være hensigtsmæssigt at anskaffe et dæksel på under 25 kg.
 

 

Eksempler Priseksempel på tømning af bundfældningstanke i 2018.

 

Bundfældnings

tanke

2018

2018

Tankstørrelse Ordinær tømning Akut tømning
2,5 m3 550,05 2.037,55
3 m3

567,46

2.055,06
4 m3 602,58 2.090,08
7 m3

1.170,13

2.195,13

 Priseksempel på tømning af Samletanke i 2018.

 

Samletanke

2018

2018

Tankstørrelse Ordinær tømning Akut tømning
2,5 m3 561,30 2.037,55
3 m3

578,81

2.055,06
4 m3 613,83 2.090,08
7 m3

1.192,63

2.195,13
     
 

.