Du er her:

Takster for tømning


Takster for tømningsordningen 2020TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har vedtaget takster for 2020. Taksterne er oversendt til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Såfremt der bliver ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens endelige godkendes, vil det blive justeret efterfølgende.

 

Prisen for tømning af tanke omfatter et administrationsbidrag, der opkræves alle tankejere en gang årligt, og en tømningspris for hver gang du får tømt din tank.

 

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget udgør kr 200,00 eks. moms og kr 250,00 incl moms

Administrationsbidrag opkræves hos samtlige tankejere med en registreret tank i kalenderåret, og er uafhængigt af hvor meget, der tømmes. Administrationsbidraget dækker omkostninger til varetagelse af ordningen, herunder administration, IT-system, bookingsystem, husleje, rapportering til kommunen mv.

Taksten er uændret i forhold til 2019.

 

Tømningspriser

Prisen for en tømning beregnes ud fra en fast pris og en variabel pris.

  • Den variable pris afhænger af hvor meget spildevand, der skal bortskaffes, normalt tankens størrelse. Prisen svarer til spildevandstaksten og er 27,30 kr/m3 incl moms
  • Den faste pris afhænger af kørslen, dvs om vi skal køre en eller to gange på en tømning, samt om der er tale om en ordinær tømning eller en akut tømning. (Hvis tanker er større end 5 m3 skal vi køre to gange.)

 

Hos visse tankejere (bundfældningstanke og visse samletanke) opkræves ikke den variable takst, idet deres vandafledning betales over vandprisen..

 

Den fast pris fremgår af tabellen herunder.incl. moms.

 

Fast pris ved tømning af bundfældningstanke inkl. moms

Bundfældningstanke

2020

2019

Ordinær

kr. 462,50

kr. 462,50

Akut

kr. 1.950,00

kr. 1.950,00

Specialkørsel

ikke aktuelt

ikke aktuelt

 

Fast pris ved tømning af samletanke

Samletanke

2020 2020

2019

2019

Tømningsafgift inkl. moms

5 m3 eller mindre

Mere end 5 m3

5 m3 eller mindre

Mere end 5 m3

Ordinær

kr. 474,00 kr. 948,00

kr. 474,00

kr. 948,00

Akut

kr. 1.950,00 kr. 1.950,00

kr. 1.950,00

kr. 1.950,00
Specialkørsel 0 0 0 0

 

Skulle det forekomme, at der i forbindelse med Force Majeure tømmes med en vogn, der ikke kan tage hele tankindholdet, justeres taksten i forhold til det faktuelle tømte volumen. Afviser man vognen og dermed tømning, faktureres kunden en for forgæves kørsel.

 

Ved en ordinær tømning tømmes tanken indenfor 3 hverdage

Ved en akut tømning tømmes tanken indenfor 3 timer.

 

Ved forgæves kørsel afregnes kunden for 310,00 kr. eksl. moms og 387,50 kr.. inkl. moms

 

Der opkræves ikke i 2020 ekstra afgift for løft af dæksler over 25 kg. Det kan dog ikke udelukkes, at selskabet på et tidspunkt indfører gebyr herfor, da det af arbejdsmiljøhensyn kræver særligt materiel at løfte tunge dæksler. Står du derfor og skal udskifte dit dæksel alligevel, vil det være hensigtsmæssigt at anskaffe et dæksel på under 25 kg.
 

 

EksemplerPriseksempel på tømning af bundfældningstanke i 2020.

 

For tømning af bundfældningstanke betales kun for kørsel - 462,50 kr. incl. moms.

 

Alle tankene er endvidere mindre end 5m3 . Derfor betales der heller ikke for kørsel til store tanke.

 

Priseksempel på tømning af Samletanke i 2020 incl. moms.

Tankstørrelse Ordinær tømning Akut tømning
2,5 m3 542,25kr 2.018,25kr
3 m3

555,90kr

2.031,90kr
4 m3 583,20kr 2.059,20kr
7 m3

1.139,10kr

2.141,10kr
     
 

.