Du er her:

Folder om tømningsordningen


FolderTømningsordningen i Tårnby Kommune er obligatorisk og gælder for alle ejendomme, som ikke er tilsluttet den fælles kloaksystem og har etableret en tank til håndtering af spildevandet.

HVORFOR EN TØMNINGTØMNING?
Tårnby Kommunalbestyrelse har ved regulativer for tømningsordninger indført fælles obligatoriske tømningsordninger for samletanke og bundfældningstanke (også kaldet for septiktanke, trixtanke m.v.). Det har man gjort for at sikre, at alle tankene bliver tømt regelmæssigt og håndteret miljømæssigt korrekt. Det betyder, at ejere af disse tanke har pligt til at lade tankene tømme efter bestemmelser i regulativerne. Ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2014. Regulativerne kan ses både på Tårnby Kommunes og TÅRNBYFORSYNINGs hjemmesider: www.taarnby.dk og www.taarnbyforsyning.dk.

 

HVEM TØMMER TANKEN

Kommunen har med regulativerne besluttet at tømningsordningen varetages af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Det betyder, at ejere af tankene kun må benytte TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S til tømning af tanke.

 

HVORDAN BESTILLER DU TØMNINGEN

Du kan nemt bestille dine tømninger via vores hjemmeside på: www.taarnbyforsyning.dk, hvor du også har muligheden for at tilmelde dig til sms- service og opdaterer dine oplysninger m.v. Du kan også ringe og bestille tømning af tank på: 32 46 20 30.

AUTOMATISK TØMNING

Tilmeld din tank til automatisk tømning på vores hjemmeside, så tømmer vi tanken 1 eller flere gange om året efter dit valg.

 

TØMNING AF TANKEN

Samletanke skal tømmes, når det er fyldt. Du kan installere en automatisk alarm i tanken, som giver dig besked, når det er tid til tømning.

Bundfældningstanke, som også kaldes for trixtanke, septiktanke m.v., bliver som regel tømt en gang om året ved helårsbeboelser og én gang hvert andet år ved haveforeninger, sommerhuse m.v. Tømning af bundfældningstankene vil blive planlagt på forhånd og du vil have mulighed for at blive adviseret om tømningsdatoen via sms, brev eller e-mail efter eget valg. Du kan vælge både frekvensen for tømning af din tank, og hvordan du vil have besked om tømningsdatoen på vores hjemmeside på www.taarnbyforsyning.dk.   

 

Når du bestiller tømning af din samletank enten på hjemmesiden eller telefonisk, vil tanken blive tømt inden for 3 hverdage. Når vi tømmer tanken, kontrollere vi den også for eventuelle fejl og mangler. Du vil få besked fra os, hvis vi konstaterer mangler ved din tank.

 

AKUT TØMNING

Har du brug for en akut tømning uden for normal arbejdstid, vil der være telefonsvarer med besked om, hvem du skal kontakte. Du kan også få oplysninger om, hvem du kan kontakte udenfor normal arbejdstid på vores hjemmeside.

Der vil være tillæg for akut tømninger. Det vil fremgå af takstbladet på hjemmesiden.

 

SÆRLIGE FORHOLD.

Der er i visse haveforeninger områder hvor de almindelige slamsugere ikke kan komme til fordi, der er meget begrænsede forhold. Her anvender vi en særlig lille vogn. Der er imidlertid en anden pris til tømning af disse adresser.

 

PRIVATE VOGNMÆND

Akuttømninger og ved de særlige forhold andvender vi en privat vognmand, der kører under kontrollerede forhold. De private vognmænd kører under aftaler hvor vi har afholdt et udbud for at sikre den bedste pris.. Vores Vognmænd for tiden er TipTop og Marius Petersen.

 

TAKSTER

Taksterne for tømning af tanke bliver fastlagt hvert år ved budgetlægning og godkendt af kommunen. Efter godkendelse vil taksterne blive lagt på vores hjemmeside. Som regel bliver de nye takster offentliggjort sidst på året eller umiddelbart efter årsskiftet.

Opkrævning for de udførte tømninger bliver sendt til ejeradressen senest 1 måned efter, at tømningen er udført. Ønskes regningen sendt til en anden adresse, f.eks. til sommerhuset eller haveforeningen, kan du oplyse det på hjemmesiden eller på telefon: 32 46 20 30.

 

DINE FORPLIGTELSER

Husk at du som tankejer har visse forpligtelser i forhold til tanken og adgangsvejene m.v., som står beskrevet i regulativet. Du skal bl.a. sørge for, at din tank er tæt og at der er fri adgang til tanken ved tømninger. Den maksimale afstand fra dækslet til en kørefast vej er i regulativet fastsat til 60 meter. Er afstanden længere end de 60 meter, kan der opkræves ekstra gebyr.

Dæksler skal være let aftagelige og kunne åbnes af én person, og må ikke veje mere end 25 kg. (efter regler fra Arbejdstilsynet). Har du et gammelt betondæksel, som vejer mere, kan der pålægges ekstra gebyr. Du kan undgå at betale ekstra, hvis du er tilstede og selv står for løftning og påsættelse af dækslet.