Du er her:

Hvad kan du gøre


Hvad kan du gøreUnder kraftigere regn vil der også forekomme mere regn på din private grund. Der vil derfor være visse tiltag, som du kan have glæde af at overveje. Det gavner både dig, din nabo og i sidste ende alle andre, som er tilsluttet kloaknettet.

 

  • Reducer omfanget af asfalt og fliser, og brug i stedet permeabel belægninger som kan lade vandet trænge igennem så som græs, grus og fliser med gennemtrængelige fuger.
  • Opsamle regnvand i regnvandsbeholder til senere genanvendelse. Opsamlingen kan både ske i den lille skala med en regnvandstønde eller i stor skala med underjordisk beholder hvor vandet kan bruges til husholdningen som toiletskyl og tøjvask.
  • Afled regnvand til regnbede og/eller faskiner, som vil forsinke og nedsive vandet i stedet for at det løber i kloakken. Hermed er der også mulighed for at udnytte vandet rekreativt i haven.
  • Anlæg grønne tage som kan optage og tilbage holde ca. 50 % af den regn som falder på taget og dermed mindske presset på kloakkerne. De er også med til at isolere bygningen, sænke temperaturen i byen på varme dage og bidrage til biodiversitet.

 

(Der henvises til Metodekataloger fra Københavns Kommune)

 

Hvis du frakobler alt regnvand, kan TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget for din ejendom.  Det gælder kun i fælleskloakerede områder. Se liste over vejnavne som kan få tilbagebetaling ved frakobling af regnvand.

 

Du skal indhente en nedsivningstilladelse hos Tårnby Kommune og frakoblingen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Ejendommen mister derefter retten til at aflede regnvand. Ejendommen kan dog tilmeldes igen ved at betale et nyt tilslutningsbidrag for regnvand efter gældende Takst.

 

Husk det er grundejers eget ansvar at holde vand væk fra kælderen og arealer under terræn. Dette kan undgås ved af hjælp af tekniske løsninger som højvandslukke, pumpebrønd eller omfangsdræn.

 

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016 og 2017, så du nu kan få op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig. Du kan blandt andet få fradrag for installation eller reparation af regnvandsfaskiner, højvandslukke, kloaker, dræn og nedsivningsanlæg. Læs mere om ordningen og hvad du kan få fradrag til på 3byggetilbud.dk og hos Skat.

 

Hent mere inspiration om klimatilpasning på følgende hjemmesider:


Klimatilpasning
Teknologisk institut
Københavns Kommune