Du er her:

KLAGEVEJLEDNING


KLAGEVEJLEDNINGKlagevejledning

 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby.

 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr, som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

 

Læs nærmere herom på - www.forbrug.dk.

Eller her - http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Oversigt-over-klageinstanser/Forbrugerklagesystemet