Du er her:

Ansvarsforhold om kloakken


Ansvarsforhold om kloakkenVed Kloakforsyningens spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor Kloakforsyningen, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, har ansvaret for drift og vedligeholdelse.

Det vedrører renseanlæg, bygværker, kloakanlæg med mere.

 

Ved private spildevandsanlæg forstås anlæg, som TÅRNBYFORSYNING ikke ejer og derfor ikke har ansvaret for drift og vedligeholdelse.

Ofte vedrører dette stikledninger på privat grund, fællesprivate ledningsanlæg, statslige veje mv.

Ovenstående er uddrag af kommunens spildevandsplan side 55 og 56.

 

Normalt går ansvaret ved matrikelskel - se dog teksten til højre. Der vil derfor normalt være en del af ledningen til en grundejer, der løber fra hovedkloakken til skel, og en del der fortsætter ind til huset...

Opstuvning i kloakken fra en ejendom kan derfor være opstået på grundejerens private del eller i forsyningens del af ledningen. Hvis opstuvningen ligger i forsyningens del, betaler forsyningen for udbedring af forholdet. Hvis opstuvningen derimod ligger i den private del, skal grundejeren selv betale.

Under alle omstændigheder bør man ringe til forsyningen, idet vi ikke kan betale for udbedringen på forsyningens del af ledningen, hvis forsyningnen ikke har haft mulighed for at besigtige forholdet.

 

 

Fælles og privat kloakGrænse mellem Kloakforsyningens kloak og privat kloak:

I henhold til vejledningen til "loven om betalingsregler" er angivet følgende snitflade mellem TÅRNBYFORSYNINGs kloak og privat kloak.

 

Kloakforsyningens ledningsnet afsluttes ved nedenstående muligheder, der ligger tættest på hovedledningen.

  1. den enkelte ejendom, ved matrikelskel.
  2. ved den første tilslutning af et privat afløbsanlæg til den offentlige stikledning