Du er her:

Økonomi


ØkonomiTÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S er som aktieselskab omfattet af årsregnskabsloven. Selskabet er oprettet i medfør af den såkaldte vandsektorlovgivning. Selskabernes økonomi skal hvile i sig selv og der må ikke ske en opsparing i selskabet.Som følge heraf er selskabet underlagt et særligt regelsæt.

Der er nedsat et særligt sekretariat (Forsyningssekretariatet) under Konkurrencestyrelsen, til at overvåge selskabernes økonomi. Forsyningssekretariatet fastsætter et prisloft for hvormeget TÅRNBYFORSYNING Spildevand må opkræve. Endvidere arbejder Forsyningssekretariatet med et benchmarkingsystem således, at taksterne kan fastsættes med et effektiviteringskrav. 

 

Årsrapporter mm 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2019
Se årsrapport for 2018

Se beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2018

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2017


Se årsrapport for 2016

Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2016 i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2016 - her
Se selskabets årsrapport 2015 - her

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2015 - her
Se selskabets årsrapport 2014 - her
 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2014 - her

Se selskabets årsrapport 2013 - her

Se beslutningsprotokol for ekstraordinær generalforsamling 2014 - her

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2013 - her
Se selskabets årsrapport 2012 - her

Se selskabets Budet 2012 - her
Se afgørelse om prisloft for 2012 - her

 

Se beslutningsprotokol for ordinær generalforsamling 2012 - her
Se selskabets årsrapport 2011 - her
Se selskabets Budget 2011 - her.
Se selskabets Anlægsbudget 2011 - her.
Se endvidere afgørelse om prisloft for 2011 - her.

Se selskabets Årsrapport 2010 - her.