Du er her:

Selskabets Vandvision


Selskabets vandvision”Dit vand kommer i fremtiden fra oven”.

Nogen har måske nok bemærket, at det allerede er tilfældet. Imidlertid kommer dit vand til vandhanen fra grundvandet. Derefter leder vi det i kloakken. Regnvandet leder vi også i kloakken. I Tårnby er kloakkerne fyldt til randen ligessom det er så mange andre steder.

Faktisk løber der mere regnvand igennem vores kloakker, end det postevand vi sender ud fra vandværket. Hvis man kunne udnytte alt dette regnvand til vores vandforsyning, kunne vi i princippet halvere vandet i kloakkerne. Det synes vi giver stof til eftertanke.

 

Derfor har vi i TÅRNBYFORSYNING vedtaget en vision ”Vandvision 2040”, hvor du i år 2040 vil kunne sige – ”mit vand det kommer fra oven”.

Dermed sparer vi ikke blot på en sparsom grundvandsressource i Tårnby Kommune, men vi forbedrer mulighederne for at håndtere regnvandet i kloakkerne.

 

Vandvision 2040 danner grundlag for det videre arbejde med vand og spildevand. Alle rådgivere og entreprenører, der fremover arbejder for selskabet, skal have dette overordnede mål med i overvejelserne i deres arbejde for os.

 

Helt grundlæggende er det den grønne regnvandstønde i haven, der opsamler regnvandet og erstatter ledningsvand til havevanding. Vi vil dette i stor målestok og med nye anvendelsesmuligheder for regnvandet.

 

Der er lang vej igen, både teknisk og lovgivningsmæssigt. Sammen med Ingeniørfirmaet Moe og Brødsgaard vil vi imidlertid tage fat i processen, der i første omgang starter med nogle konkrete let tilgængelige projekter vi kan gennemføre sammen med kommunen.

 

Du har måske hørt om LAR – Lokal Afledning af Regnvand. I fremtiden siger vi LUR – Lokal Udnyttelse af Regnvand.

Se hele vandvision 2040