Du er her:

Organisation


OrganisationForsyningsselskabet består af 5 aktieselskaber.

Et holdingselskab TÅRNBYFORSYNING A/S der ejes af Tårnby Kommune. Selskabet ejer de øvrige 4 selskaber.  Klik her for at se selskabets vedtægter.

  • TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
  • TÅRNBYFORSYNING Service A/S

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
Sikrer at alt spildevand i Tårnby kommunes kloakker fjernes og behandles i overensstemmelse med gældende miljøkrav. Klik her for at se selskabets vedtægter

Klik her for at se selskabernes organisationsplan.

Kommunen har vedtaget en ejerstrategi som en overordnet ramme for selskaberne. Ejerstrategien kan ses her.

Selskaberne arbejder for at skabe gennemsigtighed i ledelsen. I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet vedlagte redegørelse for god selskabsledelse.

Skitsen for redegørelsen er blandt andet udarbejdet af selskabets organisationer DANVA og Dansk Fjernvarme.

VedtægterTÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
Sikrer at alt spildevand i Tårnby kommunes kloakker fjernes og behandles på en miljømæssig forsvarlig måde.

Klik her for at se selskabets vedtægter


TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
Sikrer levering af drikkevand til borgerne og virksomheder i Tårnby Kommune.

Klik her for at se selskabets vedtægter

 

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
Leverer fjernvarme til større boligejendomme og virksomheder i Tårnby Kommune.

Klik her for at se selskabets vedtægter


TÅRNBYFORSYNING Service A/S
Udfører arbejdet for de ovenstående selskaber. Selskabernes personale er ansat heri.

Klik her for at se selskabets vedtægter