Du er her:

Nyheder


NYHEDER06-07-2020

Klimaprojekt på Snebær og Guldregn Allé vil håndtere kraftige regnmængder for at undgå oversvømmelser


Klimaændringer oplever vi allerede nu med stigende temperaturer, stigende havvandstand, stigende grundvand og hyppigere skybrud. Det kan betyde oversvømmelser, da kloaknettet ikke er dimensioneret til de øgede vandmængder.

 

Derfor går Tårnby Forsyning blandt andet i gang med et klimatilpasningsprojekt på Snebær og Guldregn Allé i Kastrup. Det sker i samarbejde med grundejerforeningen Kristian II’s Villaby.

 

Tårnby Forsynings del af projektet går ud på at håndtere og forsinke det regnvand, der falder på de to veje. Det vil, via regnvandsledninger som bliver lagt ned under nogle af fortovene, blive ledt ned i et nyt regnvandsbassin under Guldregn Allé.

 

Den anden del af klimaprojektet står grundejerne for. Her vil 80 procent af grundejerne inden for de næste 10 år selv håndtere regnvandet på deres grund. De vil sige, at regnvandet, der løber af tage, fliser og asfalt, ledes i faskiner eller regnbede, i stedet for i kloakken. Klimaprojektet kan dermed håndtere en kraftigt øget regnmængde, der statistisk set forekommer en gang hvert 10. år.

 

Den nordlige del af Guldregn Allé og dele af fortovet på Snebær Alle vil blive afspærret i perioden. Vi beklager de gener og eventuelle omkørsler, gravearbejdet vil betyde.

 

Projektet løber fra august til oktober 2020.