Du er her:

Nyheder


NYHEDER05-08-2019

Gravearbejde ved Kongelundsvej og Løjtegårdsvej


TÅRNBYFORSYNING spildevand A/S etablerer i perioden august til medio december en ny spildevandsledning langs Kongelundsvej og Løjtegårdsvej. 

 

Projektet har til formål at aflaste det eksisterende spildevandssystem, ved at anlægge en ny og større hovedledning.

 

Arbejdet deles op i flere etaper, og trafikafviklingen vil løbende blive ændret, i takt med etaperne bliver færdige.

 

I den første periode august til september udføres ledningsarbejdet i Løjtegårdsvej, og vejen vil være ensrettet med kørselsretningen mod vest.

 

Trafikken bliver omdirigeret via Kongelundsvej – Pilegård Alle – Oliefabriksvej. Adgang til Vestavej opretholdes i hele perioden, så der er adgang for skraldebiler mm.

 

I perioden oktober til december 2019 udføres den sidste del i Kongelundsvej, og vejen vil blive ensrettet med kørselsretning mod syd.