Du er her:

Nyheder


NYHEDER17-04-2020

Udskyldning ved genåbning af institutioner mv.


  • Vandinstallationen i de bygninger der ikke har været i brug, skal skylles godt igennem inden genåbning
     
  • Vandet har stået stille længe, og det kan give anledning til problemer med drikkevandskvaliteten. Det anbefales derfor, at installationen skylles igennem indtil konstant (kølig) temperatur – dette gøres bedst ved at åbne alle vandhaner, der bruges til drikkevand og lade vandet løbe, indtil temperaturen er konstant.
     
  • Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe, anbefales det også at lade disse installationer skylle igennem. Såfremt brusere ikke skal benyttes i længere tid anbefales, at bruseslangen tømmes for vand, dette for at forhindre opblomstring af f.eks. legionella.
     
  • Bruseslangen tømmes for vand ved at afmontere den ved blandingsbatteriet.