Du er her:

Vejledning til WebGIS


Vejledning til WebGISSådan bruger du kortet
Først ses et oversigtskort uden angivelser af brønde og ledninger.
For at finde ledningsoplysninger søges på adresse eller ved at zoome ind på kortet.
Ved adressesøgning trykkes på fanebladet "søgning" i øverste menubjælke og derefter skrives adressen, det første bogstav i adressen eller der bladres i adresselisten. Herefter skrives eller vælges husnummer.
Det er også muligt at søge på matrikler og knudepunkter.

Alternativt zoomes og navigeres der i kortet ved hjælp af navigationsknapperne.
Ved at zoome ind, vil flere detaljer blive synlige på kortet. Det er også muligt at indstille kortskala ved hjælp af feltet oppe i højre side af skærmen (måleforhold).

Her er der to vejledninger, som vil hjælpe dig med at finde rundt i WEB GIS: vejledning til søgefunktioner og vejledning til brug af redigerings værktøjer

Udskrivning af kort
Når det rigtige kortudsnit er fundet, kan kortet printes ud ved at klikke på fanebladet "udskriv" i øverste menubjælke.
I den fremkomne dialogbox er det muligt at vælge måleforhold og papirstørrelse samt at skrive en kort tekst.
Udskriften sker ved at trykke på "udpeg plotområde". Kortet vil blive printet som en PDF-fil, hvilket kræver installation af Acrobat Reader på egen PC. Acrobat Reader kan hentes her.
Du kan læse mere om udskrivning af kort ved åbne vejledningen fra Artogis om oprettelse og udskrivning af kort.

Hvilke informationer vises?
Man kan i menuen "kort" vælge hvilke ledningstyper der skal ses på kortet.
Der kan vises dimension, og hvilket materiale ledningen er lavet af.
For brønde er der angivet vejledende koter i meter for top og bund af brønden.
Stikledninger er kun vist de steder, hvor der er kørt TV-inspektion.
Projekterede ledninger er ikke vist.
Placeringen af ledninger er vejledende med +/- m's nøjagtighed og derfor ikke målfaste.
Koter er angivet i DVR90 og koordinatsystem i EUREF89.