Du er her:

Stormflod


StormflodVed varsel om forhøjet vandstand vil TÅRNBYFORSYNING i samarbejde med det lokale beredskab sørge for at begrænse skader og sikre den fortsatte forsyning.

 

Renseanlægget og udsatte pumpestationer vil være beskyttet mod oversvømmelser. Dog vil der være mulighed for, at der kan trænge havvand ind i kloaksystemet gennem vejriste og brønde, hvilket kan forårsage lokale kælderoversvømmelser.

 

 

Før stormflod kan du følge disse råd:

 

 

  • Download evt. Husets Vejralarm - en gratis app med varsel om hårdt vejr på udvalgte lokaliteter, og med gode råd om forebyggelse. Den er udarbejdet af Brancheorganisationen Forsikring og Pension.

 

  • Hvis du har kælder, er det en god idé at installere en automatisk højvandslukke, som vil forhindre tilbagestuvning og oversvømmelse når spildevandsystemet er presset - både ved skybrud og stormflod.

 

 

Under stormflod kan du følge disse råd:

 

  • Brug sandsække på udsatte steder som for eksempel omkring kældervinduer, kælderdøre, yderdøre og lysskakter.

 

 

  • Spar på vandforbruget. Ved at spare på brugen af vand, spares renseanlægget også på driften heraf. Kloaknettet bliver belastet af det havvand, som trænger ind i systemet, og det belaster også renseanlægget. Det er derfor en stor hjælp, hvis du prøver at spare på vandet, mens der er forhøjet vandstand.

 

  • Led ikke havvand fra for eksempel din have tilbage i kloakken, men lad det stå hvor det gør mindst skade. Undlad at åbne vejbrønde, dæksler mm. for at få vandet til at 'forsvinde', da det så vil løbe i kloakken og dermed øge sandsynligheden for opstuvning og oversvømmelse af spildevand i stedet for.

 

 

Læs mere på:

 

Stormrådet.dk

Klimatilpasning.dk

Tårnby Kommunes Klimatilpasningsplan, afsnit om stormflod s. 78.