Du er her:

Skybrudsventil


SkybrudsventilSkybrudsventilen er en nytænkning inden for regnvandshåndtering, som forventes at komme på markedet i  2017. Plastmo A/S har stået for test, produktion, salg og markedsføring.

 

Når skybrudsventilen er installeret under et tagnedløb vil regnvandet under hverdagsregn løbe til kloaksystemet som normalt. Under kraftige nedbørshændelser  og skybrud, aktiveres ventilen så tilførsel til kloakken lukkes og regnvandet ledes ud på terræn. Derved aflastes kloak, så risikoen for opstuvning i kælder og på terræn reduceres.

 

Skybrudsventilen består af en polymerbetonfod med en plastindsats. I plastindsatsen sidder en lille flyder, der kan åbne og lukke ventilen. Skybrudsventilen installeres under et nedløbsrør og placeres oven på den sandfangsbrønd/nedløbsrør, der fører tagvandet til det underjordiske kloaksystem.

 

Se film om skybrudsventilen.

 

Tilbage i 2015 blev TÅRNBYFORSYNING kontaktet af opfinderne bag skybrudsventilen, Cathrine Leth fra arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og Poul Erik Christensen fra VTI. De havde brug for at få testet produktet af i fuld skala. TÅRNBYFORSYNING syntes at det lød spændende og ville gerne støtte op om test og udviklingen af produktet. I 2016 blev testen gennemført med 30 Skybrudsventiler i 16 villahuse i Tårnby Kommune. 

 

Testen forløb tilfredsstillende. Ved intensive regnhændelser blev der målt en betydelig reduktion af regnvand i kloakken svarende til det tagareal, som blev afkoblet. Flere af grundejerne har valgt at beholde skybrudsventilen efter testforløbet.

 

Læs pressemeddelelsen i Plastindustrien.

 

 

Vil du låne en skybrudsventil?

 

 

TÅRNBYFORSYNING har nogle skybrudsventiler ”prototype”, tilovers fra testforløbet. Hvis du bor i et fælleskloakerede område, i Tårnby Kommune, og ønsker at låne en skybrudventil, så tag endelig kontakt til os på mail: tbe@taarnbyforsyning.dk

 

Du skal dog være opmærksom på, at der er tale om en prototype, og at TÅRNBYFORSYNING på ingen måde kan holdes ansvarlig for produktet eller for skader/risiko ved opsætning og brug af skybrudsventilen. Det er udelukkende grundejerens eget ansvar at afhente, montere og vedligeholde skybrudsventilen.

 

TÅRNBYFORSYNING udlåner gerne skybrudsventilerne på ubestemt tid. Hvis man ikke længere ønsker at beholde skybrudsventilen, skal den returneres til TÅRNBYFORSYNING. 

 

Der kan hentes råd og vejledning hos Plastmos produktingeniør, Niels Ambæk på tlf.: 24471243 / mail na@plastmo.dk eller forretningsudviklingschef: Bjarke Fjeldsted på tlf.: 2128 7277 / mail: bf@plastmo.dk

 

Plastmo har desuden udarbejdet en brugsanvisning, som kan følges på eget ansvar.