Du er her:

Klimatræpulje


KlimatræpuljeLav et regnbed og få tre træer gratis

 

Du kan nu får op til tre træer til din have, hvis du laver et regnbed til dit regnvand på din grund.

 

Træer i byen kan øge fordampningen af vand og bidrager til begrænsning af klimaeffekten. Dette ønsker TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S at fremme. Selskabet har derfor oprettet en pulje til uddeling af træer til grundejere i den fælleskloakerede del af kommunen (Tårnby og Kastrup).

 

Et regnbed er en forsænkning i haven, hvor man kan opsamle regnvandet fra tage og fliser. Regnbedet opsamler og opbevarer vandet, inden det synker ned i jorden eller fordamper.

 

Før etableringen af regnbedet skal der indhentes en nedsivningstilladelse hos Tårnby Kommune. Derudover skal regnbedet graves så stort, at det kan modtage en tiårshændelse.

 

Rent praktisk skal man selv købe de tre træer, som tilsammen højst må koste 2000,- kr. Derudover skal man selv plante og passe træerne.

 

Hvis ovenstående har vakt din interesse, kan du kontakte Esben Elleby Snitgaard på mail ees@taarnbyforsyning.dk.

 

 

Hvordan udbetales tilskuddet til træerne?

 

Efter at regnbedet er gravet ud, og træerne er plantet, tager man et billede. Dette billede sendes sammen med fakturaen på træerne og nedsivningstilladelsen til ees@taarnbyforsyning.

 

 

Fremgangsmåde ved etablering af et regnbed

 

Et regnbed skal placeres i et lavtliggende område af haven, så vandet kan løbe derhen. Der skal desuden være mindst 2 meter til bygninger uden beboelse og til skel, og mindst 5 meter til bygninger med beboelse eller kælder.

 

Når man har fundet et passende sted, skal regnbedet graves ud. Regnbedet graves så stort, at det kan klare en tiårshændelse efter rørcenter anvisning 16, som kan findes på denne hjemmeside www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg. Her tester man jordens nedsivningsevne, beregner den mængde vand der strømmer af de hårde overflader som asfalt og tagarealer på grunden og beregner størrelsen af regnbedet i et regneark.

 

Det er bedst at lave skrå kanter ned til regnbedet, og den bortgravede jord kan evt. laves til et højbed eller en bakke et sted i haven, eller jorden kan bortskaffes på genbrugspladsen.

 

Når man er færdig med gravearbejdet, og jorden er planeret ud, kan man plante forskellige planter i bedet. Det kan være robuste stauder eller buske, der tåler både tørre og våde perioder.  Hvis man ikke ønsker beplantning i bedet, kan man også så græs i det.

 

Der må ikke lægges plastik i bunden af bedet, da vandet skal kunne sive ned i jorden. Hvis jorden er leret, er det også en god ide at blande grus i jorden under regnbedet, for at vandet lettere kan sive ned i jorden.

 

Til sidst køber man de tre træer på en planteskole eller i et plantecenter. Træerne plantes enten nede i regnbedet eller lige på kanten af bedet, da pointen med træerne er, at de skal være med til at suge regnvandet hurtigt op og fordampe det.

 

Når regnbedet er helt færdigt, er det klar til, at der kan ledes vand til det. Det gøres ved, at vandet fra nedløbsrør ledes via render ned i regnbedet, ligesom man kan lave render fra flise- eller asfalt-områder.

 

Forslag til træer, der kan plantes ved regnbedet:

Almindelig røn, Sorbus aucuparia
Almindelig tretorn, Gletditsia trianthos
Askbladet løn, Acer negundo
Ahorn, Acer pseudoplatanus
Sortbirk, Betula nigra
Pil, Salix
Skovfyr, Pinus sylvestris
Vandgran, Metasequoia glyptostroboides

 

Man skal være opmærksom på, at flere af disse træer kan blive ret store med tiden og derfor må beskæres, hvis ens have ikke er så stor.

 

Forslag til stauder kan bl.a. findes på www.haveselskabet.dk/regnvand.