Du er her:

Vestamager


VestamagerFrakobling, Strømpeforing og Afledning

 

  • Frakoblinger af uvedkommende vand på Vestamager 2007->
  • Etablering af sparebassin i Otto Baches Alle 2014
  • Opgradering af pumpestationer i opland V 2015
  • Ny trykledning PV.11 2016
  • Ny trykledning PV.9 2017
  • Monitorering lokalt af det øvre grundvandsspejl

 

Der er på Vestamager frakoblet et areal på ca. 23.800 m2 på Vestamager, hvilket har skabt mere plads i systemet ved skybrud. Der er etableret et stort sparebassin langs Otto Baches Alle ved at udnytte en eksisterende stor rørledning. Det har skabt mere plads i systemet ved Løjtegårdsvej, og har givet plads til at 4 pumpestationer er blevet opgraderet, så mere vand kan pumpes ved længerevarende hverdagsregn. Samtidig strømpefores flere oplande for at minimere indsivningen af grundvand.