Du er her:

Renseanlæg


RenseanlægRenseanlægget

 

  • Grønt tag 2012
  • Sparebassin på renseanlægget 2014
  • Opsamling og genanvendelse af regnvand som Teknisk vand 2015
  • Frakobling af overfladevand på Tårnby Renseanlæg 2015-2016
  • Fordampningsforsøg med cirkulation mellem grønt tag, sumpbed og vandtank drevet af solenergi 2017

 

Ved at genbruge de gamle forklaringstanke på Tårnby Renseanlæg, er der nu skabt et 4000 m3 stort bassin, som kan holde vand tilbage fra renseanlægget i ca. 50 minutter under skybrud, og skabe plads til regnvandet fra Kastrup som pumpes ud i Øresund. Bassinet har kostet 7,1 mio. kr. hvilket er under 1/5 af en traditionel bassinløsning. Desuden udnyttes regnvandet i anlægget til teknisk vand.