Du er her:

Kastrup


KastrupFrakobling, Forsinkelse og Afledning

 

  • Tilbagebetaling af 40 % af tilslutningsbidrag til boligejere, boligselskaber og erhvervsvirksomheder 2011 ->
  • Ombygningsprojekt af udløbspumpestationen på Kastrup Strandpark 2014
  • Forsinkelsesbassin i Kastruplundgade 2014
  • Amager Landevej -  vejvandet opmagasineres og forsinkes 2015
  • Frakobling af overfladevandet fra Kastrup Havn 2015 - læs artikel om projektet i Teknik & Miljø
  • Separat kloakering øst for metroen 2013-2018

 

Siden 2007 er et areal på 248.600 m2 enten blevet frakoblet eller afløbsbegrænset, og det svarer til ca. 41 fodboldbaner. Udløbspumpen har en stor kapacitet, og kan pumpe op til 4.000 L hvert sekund ud i Øresund. Det omtalte areal ville genere over 12.000 m3 regnvand ved et skybrud, og udløbspumpen skulle pumpe i næsten 1 time for at pumpe vandet ud i Øresund. Vi har i samme periode øget det samlede volumen af afløbssystemet med ca. 30%. Hvor det før kunne rumme 15mm regn kan det nu rumme 19mm regn.