Du er her:

Frakobling af regnvand


Frakobling af regnvandHvis du som grundejer i et fælleskloakeret område i Tårnby kommune (liste over vejnavne), frakobler alt regnvand fra din ejendom, kan TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget for regnvandet. Der er dog nogen Særlige tilfælde som du kan læse mere om længere nede på siden.

 

Tilslutningsbidraget reguleres årligt. Se tilslutningsbidraget under takster.

 

For parcelhuse svarer det til ét bidrag, for boligselskaber er det ét bidrag pr. boligenhed og for erhvervsvirksomheder er det ét bidrag pr. påbegyndt 800 m2.

 

TÅRNBYFORSYNING behandler ansøgninger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ud fra, at der skal være et afbalanceret forhold mellem tilbagebetaling, og den effekt afkoblingen af regnvandet har i afløbssystemet. Det gælder særligt, når der er tale om etageejendomme med et betydeligt antal boligenheder på et begrænset areal. Alle ansøgninger blive derfor behandlet individuelt, og TÅRNBYFORSYNING kan afslå en ansøgning om tilbagebetaling hvis resultat heraf ikke kan betale sig i forhold til anden aflastning af afløbssystemet.

 

  • Der skal indhentes en nedsivningstilladelse hos Tårnby Kommune gennem Byg og Miljø
  • Frakoblingen skal udføres af en autoriseret kloakmester
  • Der skal fremsendes en kopi af nedsivningstilladelsen og
  • Der skal fremsendes en kopi af færdigmeldingen på kloakarbejdet til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.

 

Ejendommen mister derefter retten til at aflede regnvand. Ejendommen kan dog tilmeldes igen ved at betale et nyt tilslutningsbidrag for regnvand efter gældende takst.

Det er grundejers eget ansvar at holde vand væk fra kælderen og arealer under terræn. Dette kan forebygges ved af hjælp af tekniske løsninger som højvandslukke, pumpebrønd eller omfangsdræn.

 

Særlige tilfælde

 

Delvis tilbagebetaling:

Nogle erhvervsejendomme og boligselskaber kan havde problemer med at frakoble alt regnvandet fra de befæstede overflader. Derfor kan de ansøge om en delvis tilbagebetaling, hvis der frakobles mindst 50 % af det befæstede areal. Alle ansøgninger bliver dog behandlet individuelt. Der kan kun ansøges om delvis tilbagebetaling én gang. Derefter er det kun muligt at ansøge om en 100 % frakobling.

 

Regneeksempel:

A. Total areal til kloakken før frakobling:
B. Total areal til kloakken efter frakobling:
C. Procent som frakobles og som skal være minimum 50%

B/A * 100 = C

Den delvise tilbagebetaling = (40 % af tilslutningsbidrag) * C / 100

 

Drænvand:

Nogle ejendomme har en drænpumpe, som ikke kan frakobles. I sådanne tilfælde kan der tilbagebetales 32 % af tilslutningsbidraget. Drænpumpen skal overholde afløbsbegrænsningen på ca. 3,5 l/s/ha, som beskrevet i spildevandsplanen.

 

Opsummeret

  • Alle parcelhuse, erhvervsejendomme og boligselskaber i de fælleskloakerede områder ( kan få tilbagebetalt tilslutningsbidrag for regnvand såfremt TÅRNBYFORSYNING har indvilliget heri.
  • Alt regnvand skal frakobles hvorved 40% af tilslutningsbidraget kan tilbagebetales. For parcelhuse svarer det til ét bidrag, for boligselskaber er det ét bidrag pr. boligenhed og for erhvervsvirksomheder er det ét bidrag pr. påbegyndt 800 m2.
  • Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget gælder kun for erhvervsejendomme og boligselskaber, dog skal mindst 50 % af det befæstede areal frakobles, og der kan kun ansøges om delvis tilbagebetaling én gang.
  • Ejendomme med drænpumpe kan få 32% af tilslutningsbidraget tilbagebetalt hvis alt øvrigt regnvand frakobles.
  • Såfremt tilbagebetalingen overstiger 500.000 kr. skal der ansøges mindst 2 år før udførelsen, så tilbagebetalingen kan planlægges i forhold til selskabets øvrige dispositioner. Hvis der er tale om et millionbeløb, kan der være behov for at opdele tilbagebetalingen over flere år.

 

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016 og 2017, så du nu kan få op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig. Du kan blandt andet få fradrag for installation eller reparation af regnvandsfaskiner, højvandslukke, kloaker, dræn og nedsivningsanlæg. Læs mere om ordningen og hvad du kan få fradrag til på 3byggetilbud.dk og hos Skat.

 

Hent mere inspiration om klimatilpasning på følgende hjemmesider:

Haveselskabet
Klimatilpasning
Teknologisk institut
Københavns Kommune