Du er her:

Akvavejen


AkvavejenDen 22. juni 2017 åbnede "Akvavejen” på Bredagervej i Kastrup. Akvavejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, som er finansieret af Klimatilpasningspartnerskabet, som består af Markedsmodningsfonden, Tårnby Kommune, TÅRNBYFORSYNING A/S, Københavns Kommune og HOFOR.

 

AkvaVejen er anlagt som en permeabel vejkonstruktion, hvor vandet hurtigt bliver drænet væk fra vejbanen og efterfølgende opmagasineret i vejens bærelag. Under vejkassen er der en tæt membran, som forhindrer nedsivning, så vandet istedet for ledes til et særligt nyudviklet filtreringssystem bestående af tre brønde med hver deres filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Efter rensningen er det meningen at vandet enten kan nedsives under vejkassen, eller genbruges til rekreative formål. Se film fra NCC/Teknologisk Institut om opbygningen her.

 

På AkvaVejen er der "malet" blå cirkler, som skal symbolisere vanddråber, og dermed fortælle historien om vandets vej lige her.

Se film fra NCC/Teknologisk Institut om anlæggelsen.

 

 

Læs mere om akvavejen:

Teknologisk Institut

NCC

Tårnby Kommune