Du er her:

Valgresultat


ValgresultatIfølge valgregulativet er de 2 kandidater, som får flest stemmer valgt som forbrugervalgte repræsentanter i selskabernes bestyrelse.

De kandidater, som får hhv. tredje- og fjerdeflest stemmer, er valgt som suppleanter og betegnes som 1. suppleant og 2. suppleant.

 

Valgresultat

Følgende er valgt som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

 

Kandidat

Stemmer

Procent

Resultat

1.

Jørgen Jørgensen

157

27,8

Valgt

2

Per Jacobsen

 114

 20,2

Valgt

3.

Hans Ole Tolstrup

81

 14,3

1. suppleant

4.

Susanne Hermansen

67

 11,9

2. suppleant    

5

Dennis Wollesen Clausen

32

5,7

Ikke valgt

6.

Jes Holm

28

5,0

Ikke valgt

7.

Brian Møllebjerg

26

4,6

Ikke valgt

8.

Jens Erik Meier

21

3,7

Ikke valgt

9.

Kurt Wriedt

17

3,0

Ikke valgt

10.

Anders Kjær

11

1,9

Ikke valgt

11.

Georg Metzon

11

1,9

Ikke valgt

 

Sum

565

100

 

 

De nye forbrugerrepræsentanter er valgt for en periode på 4 år.

De indtræder i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2018

 

Eventuelle klager over valget skal være selskabet i hænde senest fredag den 23. februar 2018 kl. 12.