Du er her:

Valgprotokol


Valgprotokol 

 

Valgprotokol  

Valg af forbrugerrepræsentanter 2018

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

 

Valgtilsynet er nedsat af bestyrelsen og består af 3 medlemmer.

 

  • Lasse Jensen, Statsautoriseret revisor, BDO
  • Carsten Fuhr, Næstformand i TÅRNBYFORSYNING 
  • Raymond Skaarup, direktør i TÅRNBYFORSYNING

 

I henhold til TÅRNBYFORSYNINGs valgregulativ skal valgtilsynet udfærdige en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse.

Valgprotokollen skal præsenteres på forsyningens hjemmeside senest 1 uge efter valget er gennemført.

Valgtilsynet har gennemgået og valideret hele den gennemførte valgprocedure. Herunder blandt andet opstilling af kandidater og en kontrol af selve valget.

Den af valgtilsynet udførte kontrol har ikke givet anledning til bemærkninger og valgtilsynet kan således godkende det gennemførte valg.

 

Valgresultat

Der er afgivet 565 gyldige stemmer og 3 ugyldige.

I henhold til valgregulativet er de 2 kandidater, som får flest stemmer valgt som forbrugervalgte repræsentanter i selskabernes bestyrelse.

De kandidater, som får hhv. tredje- og fjerde flest stemmer, er valgt som suppleanter, og betegnes som 1. suppleant og 2. suppleant.

I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de stemmer, der har fået lige mange stemmer.

Følgende er valgt som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

 

Kandidat

Stemmer

Procent

Resultat

1.

Jørgen Jørgensen

157

27,8

Valgt

2

Per Jacobsen

 114

 20,2

Valgt

3.

Hans Ole Tolstrup

81

 14,3

1. suppleant

4.

Susanne Hermansen

67

 11,9

2. suppleant    

5

Dennis Wollesen Clausen

32

5,7

Ikke valgt

6.

Jes Holm

28

5,0

Ikke valgt

7.

Brian Møllebjerg

26

4,6

Ikke valgt

8.

Jens Erik Meier

21

3,7

Ikke valgt

9.

Kurt Wriedt

17

3,0

Ikke valgt

10.

Anders Kjær

11

1,9

Ikke valgt

11.

Georg Metzon

11

1,9

Ikke valgt

 

Sum

565

100

 

 

Valget blev godkendt af valgtilsynet den 16. februar 2018

 

Sign.

Statsautoriseret revisor Lasse Jensen BDO

Sign.

Bestyrelsesmedlem TÅRNBYFORSYNING Carsten Fuhr

Sign.

Direktør for TÅRNBYFORSYNING Raymond Skaarup