Du er her:

Susanne Hermansen


Susanne HermansenVestavej 10, 2770 Kastrup

Mit navn er Susanne Hermansen, jeg er gift, har 2 voksne børn, bor på Vestamager og arbejder som arbejdsmiljø- og laboratoriekoordinator på Københavns Universitet.

 

Jeg er uddannet laborant og har gennem de seneste 35 år arbejdet med laboratorieanalyse, forskning og undervisning både i industrivirksomheder og ved forskning-og undervisnings institutioner. Mit arbejde har primært været inde for områderne spildevand, miljøpåvirkninger, genanvendelse og ressourcer.

Som aktiv og engageret borger ønsker jeg, at vi i Tårnby har et driftssikkert og tidssvarende forsyningsselskab, med et velfungerende forsyningsnet med minimalt vandspild, da vores rene drikkevand er en værdifuld ressource. Som forbrugere ønsker jeg dette til konkurrencedygtige priser på vores drikkevand og spildevandsafgift.

Med udgangspunkt i min erfaring og interesse inden for området - ønsker jeg som forbrugerrepræsentant, at arbejde med disse opgaver i Forsyningens bestyrelse.

Jeg er ikke medlem af et politisk parti eller andre lokale interesseorganisationer inden for Forsyningens område