Du er her:

Per Jacobsen


Per JacobsenAmbra Alle 7, 2770 Kastrup

 

Jeg er 68 år og stoppede i 2015 som Teknisk Direktør i HOFOR, hvor jeg havde ansvaret for det tekniske område med 700 medarbejdere. I dag arbejder jeg deltids i min enkeltmandsvirksomhed (PJ Consult) samt som frivillig ved Ingeniører Uden Grænser. Sidder desuden i ”Advisory Board” for firmaet WaterZerv (indsivning af vand i kloaksystemer).

Faglig baggrund: Civilingeniør, PhD, undervist i vandforsyning og kloakteknik på DTU (lektor i 10 år).

 

Mit formål med at deltage i bestyrelsen er:

 

  • fremlæggelse af forbrugernes synspunkter

  • oversvømmelsesproblemerne i forbindelse med kraftig regn. Jeg rådgiver p.t. min Grundejerforening Kristian d. IIs Villaby vedrørende risikoen for fremtidige oversvømmelser.

  • oversvømmelser forbundet med fremtidige vandstandsstigninger i Øresund. Tårnby kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, som forudsætter et godt samarbejde med Tårnby Forsyning om fælles løsninger.

  • indsivning af uvedkommende vand i spildevandsledningerne. Dette skaber store udfordringer på Vestamager, hvor spildevandet til tider ikke afledes og ejendomme derfor må undvære at benytte deres toiletter i perioder.

  • nedsættelsen af kalkindholdet i vores drikkevand. Forsyningen har netop introduceret et anlæg på Tårnby Vandværk, som reducerer kalkindholdet i det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne. I de kommende år skal der ske en yderligere reduktion af kalkindholdet.