Du er her:

Jes Holm


Jes HolmAlmegård Alle 49 st.th. 2770 Kastrup

 

Jeg er 59 år og arbejder på Amager Hospital som Radiograf og er også uddannet Smed. Jeg er opvokset i Dragør og har stort set levet hele mit voksne liv i Tårnby, så jeg har en del lokalkendskab. Ved et besøg på Tårnby vandværk og rensningsanlæg har jeg set og hørt om arbejdet som udføres der, og det blev så kimen til mit kandidatur.

 

Jeg har et ønske om at være med til at varetage forbrugernes interesser.

Erfaring med bestyrelsesarbejde.

 

Uafhængig af parti- og organisationspolitik.             

      

  • Vil arbejde for sikring af stadig god kvalitet af vores drikkevand

  • Vil arbejde for klimatilpasning / klimasikring

  • Vil arbejde for grundvandsspejlet af naturlig vej holdes lavt

  • Vil arbejde for udbygning af information m.m. om ”vandets vej”i samarbejde med skolerne og andre institutioner

  • Vil arbejde for yderligere udbygning af Forsyningsselskabets it-portal, hvor vi borgere nemt skal kunne finde råd og vejledning også af lavpraktisk karakter