Du er her:

Hans Ole Tolstrup


Hans Ole TolstrupMortel Alle 23, 2971 Dragør

 

Jeg er en aktiv folkepensionist på 69 år, som har boet i Tårnby Kommune i over 60 år, heraf de sidste 25 år på Vestamager.

Da jeg var erhvervsaktiv, arbejdede jeg i Københavns Lufthavns anlægsafdeling. I de sidste år med ansvaret for al ledningsrenovering af lufthavnens spildevands- og regnvandsanlæg, samt klimasikring af lufthavnens arealer mod oversvømmelse ved ekstreme regnskyl. Havde også ansvaret for omlægning og renovering af vandledninger i Roskilde lufthavn.

 

Jeg har gennem årene siddet i flere forskellige foreningers bestyrelser i Tårnby Kommune, og har derigennem stor erfaring med bestyrelsesarbejde.

 

Jeg genopstiller som forbrugerrepræsentant i Tårnbyforsyning A/S, da jeg mener, at jeg med min mangeårige erhvervserfaring indenfor vand- og spildevandsområdet, kan bidrage med at være forbrugernes/borgernes øjne på forsyningernes drift, anlægsbyggeri og økonomi.

 

De sidste 4 år har jeg siddet som forbrugerrepræsentant i Tårnbyforsyning A/S. Det har på mange måder været et spændende arbejde; særlig når målet nås, som da vi fik sat vores blødtvandsanlæg i drift.

Hvis jeg igen bliver valgt ind i bestyrelsen, vil jeg arbejde for forsyningssikkerhed af vores vandforsyning, så den bliver sektions opdelt. Så det ikke er hele vandforsyningen, som bliver berørt ved en evt. forurening.