Du er her:

Anders Kjær


Anders KjærBøgevang 12, 2770 Kastrup

 

Siden 2016 har jeg været ansat i Miljøstyrelsens kontor for vandforsyning med fokus på internationalt markedsføring af danske styrkepositioner indenfor vandteknologiske produkter og løsninger.

 

Vores Vand - Forbrugeren i centrum

Her i Danmark har vi noget af verdens bedste drikkevand. Det skyldes en stram miljølovgivning, anvendelse af miljøteknologi og en professionel drift på de danske forsyninger. Der er god grund til at have tillid til kvaliteten af drikkevandet, men tillid er en flygtig størrelse f.eks. har kun hver tredje vandforsyning inden for de seneste fem år oplyst om fund af forhøjet indhold af sprøjtegifte i vores drikkevand. 

 

Nytænkning, optimering og forsyningssikkerhed

Vi har i Danmark altid været gode til at tænke nyt, Dette gælder lige fra indvinding af grundvand til distribution af rent vand til forbruger samt transport, rensning og udledning af spildevand i havet. Tårnby Forsyning skal være frontløber på ressourceeffektivitet og digitalisering, og bør have ambitioner om vandbesparelse og energieffektiv spildevandsrensning. Tårnby Forsyning skal støtte op om forskningsprojekter, som undersøger nye miljørigtige metoder til f.eks. at håndtere pesticider i vores grundvand, reducere vandtab og lækager, sikre energineutral vandsektor samt udtræk af ressourcer fra spildevand.